نصب برنامه

درخواست فایل نصب برنامه

* لطفا شماره موبایل وارد شده همان شماره موبایلی باشد که در حساب کاربری شما در هنگام خرید برنامه ثبت شده است