محصولات

نسخه های مختلف ته حساب
  
نسخه پایه (سازندگی، فروشندگی، بنکداری، کیفی، آبکاری، آبشده، سکه)۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
  
افزونه ها
افزونه شبکه (سرور)۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه نقره۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه پلاتین۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه موبایلرایگان
افزونه موبایل پیشرفته (هر کاربر)۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه ارز۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه RFID۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه اتیکت۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه جواهر۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه اقساط۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه کارت VIP۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه چند زبانه (کردی، ترکی، عربی، انگلیسی)۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
افزونه کالا۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
پشتیبانی سالیانه
هزینه پشتیبانی سالیانه۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
به روز رسانی: دو شنبه ۲۸ فروردین 1402