تغییرات نسخه ۹.۹۱.۰۱.۰۹

دو شنبه  7/فروردین/۱۳۹۱:

– امکان تغییر تاریخ عملیات بانکی در ویرایش جزییات سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش اسناد طلب ما ، بدهی ما ، هزینه و درآمد در یک گزارش (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ثبت حواله به چند نفر در بخش ثبت سند چند تایی  (آقای فتوحی (یزد))
– امکان دریافت وزن از ترازو با یک کلید  جهت سهولت و افزایش سرعت
– امکان چاپ نام جایگزین در بخش فروش کار اتیکت دار  (آقای ناصریان (تهران))
– امکان نمایش ریز اسناد فروخته شده توسط فروشنده در بخش گزارش های مدیریتی  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان ویرایش اسناد حساب بانکی در بخش جزییات اسناد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ویرایش چک های هزینه شده در بخش جزییات اسناد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان کنترل کردن نسخه برنامه در حالت شبکه جهت جلوگیری از تداخل نسخه های متفاوت
– رفع مشکل در انتقال اتیکت ها در صورت وجود بارکد تکراری (آقای حمید جواهر پور، آقای کاشانی، گالری خاتم (تهران))
– امکان تهیه گزارش از مشتریان بر اساس تاریخ افتتاح حساب در بخش گزارش های مدیریتی
– امکان تهیه گزارش از اجناس با احتساب مالیات و یا بدون مالیات (آقای هادی جروقی (میانه))
– امکان تهیه خروجی از مشتریان با اطلاعات کامل چاپی و اکسل Excel (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان نمایش هزینه ها به تفکیک بر اساس تاریخ (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش کد کار در چاپ سند جواهر (خانم شیشه بران، گالری شیشه بران (تهران))
– امکان اعمال تغییرات بر روی اتیکت ها به صورت گروهی و کلی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان تغییر شرح اسناد فقط در چاپ سند  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان عدم نمایش میزان مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه در بخش چاپ سند (آقای هادی جروقی (میانه))
– امکان نمایش مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه در بخش چاپ سند (آقای هادی جروقی (میانه))
– امکان به روزرسانی قیمت سنگ های سوار بر اتیکت به صورت گروهی (آقای حمید جواهر پور، آقای کاشانی، گالری خاتم (تهران))

سه شنبه  20/دی/۱۳۹۰:

– امکان ویرایش شناسه کار در بخش ویرایش جزییات سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش تصاویر مرتبط با اتیکت موجود بر اساس کد فروش در بخش گزارش های مدیریتی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان جستجوی عین عبارت در بخش جستجو (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان حذف اتیکت های خارج شده در بخش پاکسازی اطلاعات (آقای حمید جواهر پور، آقای کاشانی، گالری خاتم (تهران))
– امکان جستجوی کد کار در بخش جستجو (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش تعداد سکه های خریداری یا فروخته شده در بخش خلاصه عملکرد (آقای مجید جاجرمی، گالری جاجرمی (اهواز))
– امکان نمایش تعداد سکه های خریداری یا فروخته شده در بخش موجودی صندوق (آقای مجید جاجرمی، گالری جاجرمی (اهواز))

سه شنبه  28/آذر/۱۳۹۰:

– امکان ویرایش شماره حساب چک (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان تغییر شرح اسناد فقط در چاپ سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان نمایش فی ورودی در حین مرجوعی کارساخته در بخش ثبت سند (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))
– امکان نمایش نام پایه و سازنده در بخش گزارش مدیریتی از اتیکت ها بر اساس گروه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان عدم در نظر گرفتن موجودی اجرت کارساخته در بخش تراز و موجودی (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))
– بهینه سازی بخش راس گیری از چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– بهینه سازی بخش چاپ چک (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– رفع مشکل در ذخیره نمودن در بخش چاپ چک (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان عدم نمایش پنجره تسویه مالی در بخش ثبت سند  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهار شنبه  9/آذر/۱۳۹۰:

– امکان ویرایش کاربر عملیات بانکی در بخش ویرایش سند  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان ویرایش تاریخ عملیات بانکی در بخش ویرایش سند  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان نمایش پیغام برای اسناد با تاریخ غیر از امروز در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان عدم تاثیر موجودی پولی کارساخته در بخش وضعیت صندوق  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان انتخاب چک ها به صورت گروهی و اعمال عملیات بانکی به صورت چند تایی و گروهی  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان تهیه خروجی به اکسل از تمامی گزارش ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان چاپ چک های انتخاب شده جهت تهیه گزارش به صورت برات (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

سه شنبه  8/آذر/۱۳۹۰:

– امکان انتخاب نوع شبکه و بانک اطلاعاتی در ورود به برنامه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ثبت بیش از یک سرور در بخش تنظیمات شبکه جهت اتصال بانک اطلاعاتی (آقای حمید جواهر پور، گالری خاتم (تهران))

شنبه  5/آذر/۱۳۹۰:

– امکان جستجوی شماره حساب چک در بخش جستجو
– امکان ثبت فروشنده سند در بخش ثبت سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان تهیه گزارش مدیریتی از فروشندگان اسناد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان ویرایش فروشنده سند در بخش ویرایش سند
– امکان ویرایش شماره حساب چک در بخش ویرایش سند
– امکان ثبت شماره حساب چک در بخش ثبت سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

سه شنبه  1/آذر/۱۳۹۰:

– افزایش سرعت در بخش ورود به برنامه
– افزایش سرعت در بخش ثبت سند
– افزایش سرعت در بخش گزارش ها
– افزایش سرعت در بخش لیست اتیکت ها
– افزایش سرعت در بخش ثبت اتیکت
– امکان تهیه گزارش از فروش اتیکت بر اساس سازنده (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان تهیه گزارش از موجودی اتیکت بر اساس سازنده (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ارتباط با دستگاه RFID خوان (آقای حمید سیدی (کرج))
– امکان تخصیص دادن یک یا چند اتیکت به به یک تگ RFID (آقای حمید سیدی (کرج))

دو شنبه  2/آبان/۱۳۹۰:

– امکان نمایش لیست اقلام موجود در صندوق در تاریخ مشخص (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان محدود نمودن بخش های مختلف در شناسنامه اتیکت  (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– افزایش سرعت باز شدن برنامه با حذف عملیات های غیر ضروری و تکراری
– امکان انتقال تصاویر اتیکت ها در تهیه خروجی از اتیکت ها  (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش تصاویر مرتبط با اتیکت ها در بخش آمار فروش اتیکت بر اساس کد فروش در بخش گزارش های مدیریتی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان فیلتر نمودن حساب ها بر اساس شهر
– امکان نمایش آمار اتیکت های موجود در بخش گزارش های مدیریتی بر اساس گروه اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

یک شنبه  17/مهر/۱۳۹۰:

– رفع مشکل در نمایش برخی امکانات در بخش ویرایش گزارش ها و چاپ ها

شنبه  16/مهر/۱۳۹۰:

– امکان جستجو در کارکرد برنامه (Log)
– امکان نمایش پیغام های مرتبط  و کنترلی در بخش چک در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– بهینه سازی بخش کارکرد برنامه (Log)
– امکان نمایش پیغام های مرتبط  و کنترلی در بخش حساب بانکی در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان انتخاب چند تایی اتیکت ها در بخش ثبت سند جهت افزایش سرعت و سهولت در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ثبت اتیکت حذف شده در بخش کارکرد برنامه (LOG)
– امکان ثبت مرجوعی چک در بخش ثبت سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

یک شنبه  3/مهر/۱۳۹۰:

– امکان ثبت توضیح برای هر اتیکت در ثبت اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان انتقال اسناد به قبل یا بعد از سند همان روز جهت حفظ ترتیب اسناد یک روز (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– افزایش سرعت کار با برنامه با حذف اطلاعات کم کاربرد به صورت دوره ای با نمایش پیغام در ورود به برنامه
— امکان استفاده از اینتر برای ورود به هر سند
– امکان محاسبه درصد پس از محاسبه سود طلا (آقای بابک کریمانی، کارخانه تیپرس (تهران))
– امکان ثبت اجرت پایه به صورت خودکار برای اتیکت دارای کد پایه از سند ورود کارساخته (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان ثبت خودکار مبلغ سنگ برای اتیکت دارای کد پایه از سند خرید سنگ (خانم شیشه بران، گالری شیشه بران (تهران))
– امکان نمایش مشخصات کارساخته کد دار در ثبت سند برای مخراجکار (آقای حمید جواهر پور، گالری خاتم (تهران))
– امکان نمایش قیمت اتیکت با ضریب مشخص در بخش نمایش قیمت اتیکت (آقای حمید امیدوار، گالری امیدوار (تهران))
– بهینه سازی و افزایش سرعت انتخاب نام جنس در بخش کارساخته در ثبت سند
– امکان استفاده از اینتر برای ورود به اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش تصویر و توضیحات جنس در بخش کارساخته در ثبت سند (آقای حمید جواهر پور، گالری خاتم (تهران))
– امکان ثبت تصویر و توضیح برای هر جنس در بخش تعریف لیست نام کار های ساخته (آقای حمید جواهر پور، گالری خاتم (تهران))

شنبه  5/شهریور/۱۳۹۰:

– امکان ثبت پایه با کد دستی در بخش پایه به مخراجکار – امکان ثبت کد پایه در بخش کارساخته در ثبت سند در دریافت پایه (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان اتصال به موبایل (Pocket Pc, Windows CE) و دریافت اتیکت های ثبت شده با موبایل (آقای علی اکبر رهبر، داماس (تهران))
– امکان اتصال به موبایل (Pocket Pc, Windows CE) و ارسال اتیکت ها (آقای علی اکبر رهبر، داماس (تهران))
– امکان تغییر ستون ها در بخش لیست اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان جستجو فقط در یک مشتری در بخش جستجو (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان تهیه خروجی به فایل از اتیکت ها در بخش لیست و ثبت اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش موجودی در یک تاریخ مشخص (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– رفع مشکل در تغییر تاریخ ها در تغییر مشخصات مشتری (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان تعیین نوع ارز در ثبت اتیکت (آقای حمید امیدوار، گالری امیدوار (تهران))

شنبه  8/مرداد/۱۳۹۰:

– امکان چاپ مشخصات حساب ها با امکان ویرایش (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))
– بهینه سازی و افزایش سرعت در وارد نمودن اعداد در برخی از بخش ها

دو شنبه ۱۳/تیر/۱۳۹۰:

– امکان اعمال محدودیت در مشتریان در تعریف کاربر جدید (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– بهینه سازی و افزایش سهولت در محدود نمودن کاربران
– امکان انتقال اتیکت ها از طریق حافظه جانبی با جزییات بیشتر (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش جزییات بیشتر اسناد حساب بانکی در وضعیت صندوق و تراز (آقای حمید سیدی (کرج))
– امکان نمایش جزییات بیشتر اسناد حساب بانکی در خلاصه عملکرد حساب ها (آقای حمید سیدی (کرج))
– نمایش مانده سند در جزییات سند ثبت شده (آقای حمید محمدی ، کارشناس حسابداری (تهران))

چهار شنبه  25/خرداد/۱۳۹۰:

– امکان نمایش یا عدم نمایش چاپ سند پس از وصولی چک (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان فیلتر نمودن بر اساس مشخصات مشتری در بخش گزارش از مانده حساب ها (آقای محمد کافی (تهران))
– رفع مشکل در جستجو در گیرنده ی اسناد (آقای رحیم علی ممقانی ، گالری زرنگار (تهران))
– رفع مشکل در نمایش نام سنگ در چاپ سند در برخی از موارد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– رفع مشکل در ذخیره نمودن قیمت گذاری جواهر  (آقای سیامک چشمه خضر، گالری الماس غرب (تهران))
– رفع مشکل در وارد نمودن مزنه در بخش پولی کردن در برخی از موارد (آقای حمید سیدی (کرج))
– امکان ذخیره ماندن مبلغ چاپی در بخش شناسنامه اتیکت (آقای حمید سیدی (کرج))
– امکان استفاده از کلید های میانبر برای وارد نمودن عدد صفر جهت سهولت و افزایش سرعت (آقای حمید سیدی (کرج))
– رفع مشکل در نمایش مجموع ستون ها در برخی از گزارش ها  (آقای دوستی  (همدان))
– امکان عدم نمایش مقادیر وزنی صفر در بخش لیست اقلام موجود (آقای حمید سیدی (کرج))
– امکان نمایش پیغام کنترلی در صورت انتخاب اشتباه نوع عملیات بانکی (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

دو  شنبه  2/خرداد/۱۳۹۰:

– امکان انتخاب بخش مورد استفاده در ثبت سند به صورت خودکار پس از تسویه مالی فروش (آقای حمید محمدی، کارشناس حسابداری (تهران))
– امکان چاپ خودکار اتیکت پس از ثبت شناسنامه (آقای حاج رضایی (تهران))

– امکان استفاده از کد کار در شناسنامه اتیکت به صورت ثابت (آقای سیامک چشمه خضر، گالری الماس غرب (تهران))

– امکان استفاده از آدرس های قبلی جهت سهولت در ثبت مشخصات حساب ها

– امکان پرسش دوباره رمز جهت جلوگیری از اشتباه در تغییر رمز عبور (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان پخش صدای متفاوت در بخش مغایرت با موجودی (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در بخش تسویه اقساط (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– رفع مشکل در تغییر گروه در بخش ثبت اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))
– امکان ذخیره میزان درصد تخفیف در بخش ثبت تخفیف در ثبت سند
– امکان اعمال محدودیت در لیست اقلام موجود در صندوق در بخش ایجاد کاربر جدید (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– رفع مشکل در ثبت حواله (آقای حمید سیدی (کرج))
– افزایش سرعت در ثبت حواله
– رفع مشکل در فعال نمودن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (آقای حمید سیدی (کرج))
– رفع مشکل در اتیکت نمودن کارهای عیار بالا در بخش تراز و موجودی (آقای حمید سیدی (کرج))
– امکان نمایش راس و مدت در کنار هم در بخش گزارش از مانده حساب ها با تفکیک
– رفع مشکل چاپ چک (خانم کریمی ، کارشناس حسابداری (تهران))
– امکان نمایش بدهکار و بستانکار در بخش تفکیک حساب ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش راس و مدت در کنار هم در بخش تفکیک حساب ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– افزایش ضریب امنیت در تغییر رمز عبور کاربران (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان تغییر رمز توسط دیگر کاربران
– رفع مشکل در راس گیری از چک ها به صورت دستی
– امکان ثبت درصد منفی در بخش کارساخته (آقای علی محمودی (تهران))

چه میزان این مطلب مفید بود ؟

برای امتیاز دادن کلیک کنید

میانگین رای ها: / ۵. تعداد رای ها:

تا الان رای داده نشده

متاسفیم که این مطلب مفید نبود

لطفا به ما در بهبود این مطلب کمک کنید

لطفا بفرمایید ما چطور این مطلب رو بهبود بدیم؟