تغییرات نسخه ۹.۹۰.۰۲.۰۳

چهار شنبه  31/فروردین/۱۳۹۰:

– امکان نمایش اسناد اتیکت دار در چاپ سند به صورت گروهی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))  و  (آقای جواد غفاری (تهران))
– امکان تهیه ی گزارش از فروش اتیکت و کارساخته در بخش گزارش از جزییات اسناد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهار شنبه  24/فروردین/۱۳۹۰:

– امکان نمایش لیست اقلام موجود در بخش افزودن ردیف ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش قیمت سنگ اتیکت های خاص در بخش تراز (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش قیمت سنگ اتیکت های خاص در بخش خلاصه عملکرد حساب ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

دوشنبه  15/فروردین/۱۳۹۰:

– بهینه سازی و افزایش سرعت بخش پاکسازی اطلاعات و سند اختتامیه

– بهینه سازی و افزایش سرعت بخش آرشیو (بایگانی)

– امکان محاسبه ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش کارساخته

– امکان محاسبه ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش اتیکت

– امکان نمایش یا عدم نمایش ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش چاپ سند

پنج شنبه  11/فروردین/۱۳۹۰:

– رفع مشکل در محو نمودن برخی صفحات در ثبت سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در ویرایش نام حساب در بخش ویرایش کلیات سند

– رفع مشکل در حذف یک ردیف از سند در برخی از موارد (آقای ابراهیم حاج محمدی (تهران))

یک شنبه  22/اسفند/۱۳۸۹:

– امکان پولی کردن با سهولت بیشتر و جزییات بیشتر

دو شنبه  16/اسفند/۱۳۸۹:

– امکان نمایش بهینه مانده حساب در بخش صورتحساب بانکی

– امکان نمایش بهینه مانده حساب طلایی در بخش جزییات موجودی

– امکان نمایش بهینه مانده حساب مالی در بخش جزییات موجودی

– امکان استفاده از حافظه در بخش نمایش قیمت اتیکت  (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

– امکان تهیه گزارش از کارهای بدون تصویر در بخش لیست اتیکت ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

شنبه  14/اسفند/۱۳۸۹:

– افزایش سرعت در ثبت سند

– افزایش سرعت در بازبینی اتیکت ها

– افزایش سرعت در لیست طلا های موجود به تفکیک عیار

– افزایش سرعت در ثبت اسناد موقت

– افزایش سرعت در حذف اسناد موقت

– افزایش سرعت در چاپ لیستی اسناد موقت

– افزایش سرعت در ثبت اتیکت

– افزایش سرعت در گزارش از مانده حساب ها

– امکان تهیه گزارش از خلاصه عملکرد گروهی از مشتریان (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در تهیه گزارش از خلاصه عملکرد مشتریان با کد ممیز دار (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان تهیه گزارش های مدیریتی (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

پنج شنبه  5/اسفند/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در خواندن اعداد

– بهینه سازی بخش ثبت سند موقت  (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

پنج شنبه  21/بهمن/۱۳۸۹:

– بهینه سازی حذف اتیکت

– امکان تغییر نام محیط اصلی

– امکان نمایش نام محیط ها در حین بازیابی اطلاعات

– رفع مشکل در نمایش موجودی جواهر های خریداری شده ی اتیکت شده (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

– رفع مشکل در نمایش موجودی پایه های مخراجی شده ی اتیکت شده (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

– رفع مشکل در اصلاح شهر حساب (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

پنج شنبه  14/بهمن/۱۳۸۹:

– افزایش سرعت در نمایش لیست اقلام موجود

– امکان ویرایش اسناد برداشت و واریز به حساب بانکی

– چاپ لیست اتیکت ها بدون تصویر

– امکان نمایش بزرگنمایی اعداد در صورت انتخاب آن عدد در تمامی قسمت ها

– امکان انتخاب خودکار بخش مورد نظر در بخش ثبت سند جهت افزایش سرعت

– بهینه سازی گزارش از کارکرد برنامه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش طلا در برخی مبالغ (آقای علی رهبر ، داماس (تهران))

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش سکه در برخی مبالغ در بعضی موارد

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش کار در برخی مبالغ در بعضی موارد

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش اتیکت در برخی مبالغ در بعضی موارد

– رفع مشکل در تعریف حساب بانکی در برخی مبالغ در بعضی موارد

شنبه  2/بهمن/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در نمایش واریز و برداشت از صندوق به بانک در بخش گزارش از حساب بانکی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی چاپ صورتحساب بانک (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش جزییات طلای انگ دار در بخش اقلام موجود در صندوق (آقای علی رهبر ، داماس (تهران))

دو شنبه  27/دی/۱۳۸۹:

– امکان ثبت شرح سند در بخش تخفیف ها (آقای امیر پورشفایی (تهران))

– رفع مشکل در محاسبه قیمت طلا در اتیکت های نوع طلا و اجرت

– بهینه سازی و افزایش سرعت خروجی اتیکت ها به فایل

یک شنبه  26/دی/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در چاپ لیستی اتیکت ها در برخی موارد (آقای علی رهبر ، داماس (تهران))

– امکان عدم نمایش امکانات محدود شده برای هر کاربر (آقای حمید سیدی (کرج))

– امکان ترکیب گزارش از جزییات کارساخته و اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان ثبت موجودی اولیه در تاریخ خاص (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه شنبه  21/دی/۱۳۸۹:

– امکان نمایش پیغام در حذف سند مخراجکاری کد دار اتیکت شده (خانم شیشه بران ، گالری شیشه بران (تهران))

– امکان نمایش لیست برای شرح اسناد

– امکان نمایش پیغام در بخش شناسنامه اتیکت جهت گرفتن تصویر از وب کم (آقای نجفی ، آقای فریدون قاسمی (تهران))

– امکان ثبت قیمت طلا و ارز در تاریخ دلخواه

یک شنبه  19/دی/۱۳۸۹:

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از جزییات اسناد (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از کلیات اسناد (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از اسناد موقت

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از اسناد مدت دار

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در بخش لیست جواهرات

– امکان گزارش از اسناد مدت دار و اقساط بر اساس تاریخ و فیلتر خاص (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

شنبه  18/دی/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در تغییر کاربر، محیط حسابداری و بایگانی (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))

– امکان نمایش وزن تبدیل شده در بخش لیست اقلام موجود

– رفع مشکل در هماهنگی با User Account Control ویندوز Seven در برخی موارد

پنج شنبه  16/دی/۱۳۸۹:

– امکان نمایش قیمت طلا در زمان سند در بخش چاپ سند (آقای سلیمانی (زرین شهر ، اصفهان))

– امکان محدود نمودن کاربر در محیط های مختلف (آقای سیدی (کرج))

 – امکان تغییر تاریخ سند در هر لحظه از ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر زبان کیبورد در حین دریافت از بارکدخوان در برخی قسمت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

چهار شنبه  15/دی/۱۳۸۹:

– امکان جستجوی وزن پایه در لیست اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در به روزرسانی اطلاعات اتیکت ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در تعداد گروه های زیاد در بخش اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تهیه گزارش از اتیکت های مرتبط با سند با جزییات کامل (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

شنبه  27/آذر/۱۳۸۹:

– بهینه سازی و افزایش سرعت بخش جستجوی پیشرفته

– رفع مشکل در نمایش تاریخ ثبت سند پس از افزودن ردیف جدید (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت مانده از قبل مشتری ایجاد شده بر اساس تاریخ افتتاح حساب

یک شنبه  21/آذر/۱۳۸۹:

– امکان عدم نمایش ردیف قیمت سنگ در چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان عدم نمایش ردیف درصد در چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

یک شنبه  7/آذر/۱۳۸۹:

– امکان ثبت توضیحات بیشتر قابل تفکیک در طلب و بدهی (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان تفکیک هزینه ها در بخش اقلام موجود در صندوق

– امکان تفکیک درآمد ها در بخش اقلام موجود در صندوق

– امکان نمایش گزارش از طلب ها به تفکیک در بخش گزارش از جزییات

– امکان نمایش گزارش از بدهی ها به تفکیک در بخش گزارش از جزییات

– امکان نمایش بابت در چاپ گزارش از جزییات

دو شنبه  2/آذر/۱۳۸۹:

– امکان نمایش بهتر اطلاعات در بخش موجودی

– امکان نمایش بهتر اطلاعات در بخش لیست اقلام موجود در صندوق

– امکان نمایش بهتر اعداد اعشاری در بخش گزارش از جزییات اسناد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش بهتر اعداد اعشاری در بخش چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– افزایش سرعت نمایش مجموع لیست ها

یک شنبه  23/آبان/۱۳۸۹:

– امکان تنظیم بیشتر جهت پیغام تاریخ تولد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش پیغام  جهت چاپ اتیکت های خارج شده (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش شماره پشت چک در سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ساختن کد کار با تنظیمات بیشتر (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در حذف مشتری در برخی از موراد (آقای رضا آذر (تهران))

– امکان نمایش گزارش از اتیکت ها در بخش جزییات اسناد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش پیغام  در صورت ثبت سند اشتباه جهت ورود اتیکت (آقای علی جنگ آور (تهران))

– امکان نمایش گزارش های مرتبط در صورت نمایش پیغام در ثبت سند در بخش اتیکت (آقای جمشید پورصادق ، JPS (تهران))

دو شنبه  17/آبان/۱۳۸۹:

– امکان نمایش همزمان لیست اقلام موجود و موجودی صندوق (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان فیلتر چند گروه در بخش لیست اتیکت ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت سریع تر و آسان تر وصولی ها و عملیات های بانکی در بخش چک ها  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت چک های خوابانده شده به حساب در بخش چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تهیه ی گزارش های متنوع تر از چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در تغییر گیرنده سند در صورت اصلاح سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت زمان و کاربر جهت انجام عملیات بانکی در بخش چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

شنبه  8/آبان/۱۳۸۹:

– امکان مغایرت گیری از اتیکت ها با چند فیلتر (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهارشنبه  5/آبان/۱۳۸۹:

– امکان افزایش تنظیمات زمان بندی پشتیان  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش اسناد موقت به تفکیک (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش وضعیت اتیکت های مغایرت شده در بخش مغایرت اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان ذخیره ماندن اطلاعات مغایرت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه شنبه  27/مهر/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در نمایش قیمت طلای متفرقه در ثبت سند در برخی از موارد

– امکان ثبت قیمت سنگ در فروش و خرید اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان عدم تغییر اطلاعات در صورت تغییر شناسنامه اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تعیین شروط بیشتر برای فیلتر اتیکت ها  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان خرید و  فروش طلا بر اساس طلا و پول به صورت انتخابی  (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان نمایش فایل تصویر مورد نظر در پنجره مرورگر ویندوز (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

شنبه  24/مهر/۱۳۸۹:

– امکان گزارش گیری از وضعیت هر حساب در بخش ثبت سند

– رفع مشکل در نمایش موجودی ریالی سنگ در بخش تراز در برخی از موارد

– رفع مشکل در نمایش موجودی ریالی سکه و شمش در بخش تراز در برخی از موارد

– افزایش سرعت در نمایش لیست اقلام موجود

– افزایش سرعت در نمایش تراز

– افزایش سرعت در نمایش مجموع لیست ها

– افزایش سرعت در محاسبه مشخصات اتیکت ها

– امکان نمایش مجموع و مشخصات بیشتر اتیکت ها در گزارش از اتیکت ها

– امکان نمایش وضعیت اقساط هر حساب در بخش ثبت سند (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان گزارش گیری از اقساط با تفکیک بیشتر (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– رفع مشکل در ساختن کد کار به صورت پشت سر هم در برخی از موراد (آقای آقایی (تهران))

– بهینه سازی بخش پشتیبان (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– بهینه سازی بخش بازیابی اطلاعات (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهار شنبه  7/مهر/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در به روز رسانی تنظیمات در برخی از موارد (آقای آقایی (تهران))

یک شنبه  4/مهر/۱۳۸۹:

– امکان پخش صدا در مواقع مورد نیاز با کیفیت بالاتر (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ذخیره ماندن تنطیمات گزارش از مانده حساب مشتریان (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– افزایش سهولت در انتخاب گروه ها
– رفع مشکل در انتقال اطلاعات اتیکت ها و ذخیره سازی آن (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان عدم محاسبه وزن سنگ در قیمت گزاری (آقای امیر بختیاری ، گالری امیر (تهران))

پنج شنبه  25/شهریور/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در بازیابی اضطراری محیط های حسابداری (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

چهار شنبه  24/شهریور/۱۳۸۹:

– امکان ثبت پولی کردن در پنجره ثبت سند جهت افزایش سهولت و سرعت

سه شنبه  23/شهریور/۱۳۸۹:

– امکان تنظیمات بیشتر در ورودی از فایل در لیست اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان شبکه کردن نامحدود محیط حسابداری (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در ویرایش کاربر در تغییر رمز عبور (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش ردیف سند در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش ردیف سند در گزارش ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در نمایش درصد در چاپ سند در حالت صفر (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش جزییات بیشتر سکه در چاپ سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– نمایش آنلاین جواب انگ (ری) طلای وارد شده در حین ثبت سند

– امکان نمایش مشخصات حساب مشتری به صورت لحظه ای در حین ثبت سند

– امکان استفاده از کارت VIP جهت انتخاب سریع و آسان مشتری (RFID) (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان ارسال پیامک (SMS) بر اساس گزارش های مختلف (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

پنج شنبه  11/شهریور/۱۳۸۹:

– امکان نمایش قیمت سنگ در چاپ اتیکت (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

– امکان نمایش مجموع درصد در چاپ سند (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

– امکان نمایش اطلاعات بیشتر در گزارش از اتیکت ها (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

– رفع مشکل در تهیه پشتیبان در حالت شبکه در برخی از موارد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در چاپ لیستی اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

چهار شنبه  27/مرداد/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در گزارش از خلاصه عملکرد در بخش اتیکت طلای سنگدار (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش گزارش ها بر اساس تاریخ ثبت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ویرایش درصد در بخش ویرایش جزییات (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش بهینه ی فی در چاپ سند جهت سهولت در خواندن

– امکان نمایش قیمت هرگرم جنس فروخته شده در چاپ سند با درصد (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

سه شنبه  26/مرداد/۱۳۸۹:

– امکان ترتیب چاپ در اسناد موقت برای اتیکت ها بر اساس کد کار (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان ثبت مشخصات بیشتر برای مشتری ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در خروج کارساخته سنگ دار (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

شنبه  23/مرداد/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در اصلاح مانده حساب در برخی موارد (آقای سینا مقدم (ساری))

– امکان نمایش تاریخ سند در بخش مانده حساب ها (آقای سید داود دریاباری (تهران))

– امکان فیلتر حساب ها در بخش مانده حساب ها (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان درج نام بانک در چاپ سند در برخی اسناد (آقای علی جنگ آور (تهران))

– رفع مشکل در اصلاح نام سنگ (آقای بنیامین ، آقای بدبین (تهران))

– افزایش سهولت در ویرایش سنگ (آقای بنیامین ، آقای بدبین (تهران))

– افزایش سهولت در نمایش شناسنامه اتیکت (آقای بنیامین ، آقای بدبین (تهران))

– نمایش مشخصات بیشتر در نمایش قیمت اتیکت با بارکد (آقای سیامک چشمه خضر ، گالری الماس غرب (تهران))

– امکان نمایش اجرت موجود در بخش لیست اقلام موجود (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– رفع مشکل در محاسبه قیمت طلا در قیمت گزاری در نوع اجرت تعدادی در برخی موارد (آقای نوری ، یوسفی (تهران))

– افزایش سهولت در ثبت تخفیف (آقای نوری ، یوسفی (تهران))

سه شنبه  19/مرداد/۱۳۸۹:

– امکان چاپ سند در هفت حالت به صورت خودکار (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان نمایش تعداد در چاپ جزییات (آقای مجید طهماسبی ، آبکاری درفشان (تهران))

– امکان ثبت مشخصات چک در کارکرد

پنج شنبه  11/مرداد/۱۳۸۹:

– امکان ثبت ضریب برای هر نوع اتیکت در بخش ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تعیین محدودیت در ثبت سند در تاریخ امروز (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تعیین محدودیت در افزودن ردیف (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

پنج شنبه  31/تیر/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در ثبت اعداد (آقای وحید سیف قلی پور، کارشناس کامپیوتر (تهران))

– امکان نمایش اسناد ثبت شده برای کار ساخته مورد نظر (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– رفع مشکل در انتخاب پایه با کد در نمایش تصویر پایه (آقای علی شایسته (تهران))

– تهیه پشتیبان تا بینهایت محیط، آرشیو و …

– امکان تهیه پشتیبان پلکانی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان افزودن شماره انگ یا نام آزمایشگاه پس از ثبت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه شنبه  29/تیر/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در تشخیص نوع سند دریافتی یا پرداختی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر خودکار زبان سیستم در حین ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان اعلام اتیکت خارج شده ی موقت در بخش ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان لغو سند در بخش ثبت سند (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

چهار شنبه  9/تیر/۱۳۸۹:

– امکان جستجو در دفتر روزنامه (کارکرد) (آقای علی فرجی، گالری میلانو (تهران))

– امکان ثبت تغییرات اسناد موقت در کارکرد (آقای علی فرجی، گالری میلانو (تهران))

– رفع مشکل در محاسبه وزن و تعداد موجود در ثبت سند در بخش کارساخته (آقای بهرام مردانی (شهر کرد))

– امکان ثبت حواله طلایی (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– افزودن کلید لغو در ثبت اتیکت (آقای بدبین (تهران))

– رفع مشکل در تغییر درصد در مرجوعی در ثبت سند

پنج شنبه  3/تیر/۱۳۸۹:

– امکان تبدیل به سند موقت پس از ثبت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در خرج نمودن چک های واریزی

– افزایش سرعت و سهولت در ثبت چک های وصولی

شنبه  29/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان تهیه گزارش چاپی از تفکیک حساب (آقای تقی نیا، ظریفیان(تهران))

– رفع مشکل در نمایش نام کار تکراری (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان چاپ جزییات اسناد به صورت کامل (آقای سیدرضا محمدی (تهران))

– امکان نمایش نام جنس در شناسنامه در بخش مشخصات سنگ (آقای پیمان عباسیان، گالری مرجان(تهران))

– امکان نمایش میزان تحفیف در چاپ سند (آقای مهدی خسرو نژاد (تهران))

– افزایش سهولت در تغییر نوع سند در ثبت سند (آقای علی اکبر رهبر ، گالری داماس(تهران))

پنج شنبه  27/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان نمایش کد کار در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان چاپ اتیکت های موجود با تمامی مشخصات (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی بخش اسناد موقت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه  شنبه  25/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان نمایش درصد در جواهر به صورت ردیفی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش مانده نهایی طلایی و ریالی در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش بهینه ی سنگ در بخش چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر شرح اسناد اتیکت دار (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

دو شنبه  24/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان ثبت خودکار قیمت سنگ به صورت جداگانه در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در نمایش اجرت خرید یا فروش در ثبت سند (آقای هادی جروقی (میانه))

– رفع مشکل در بازیابی اطلاعات در محیط های دیگر (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))

– رفع مشکل در نحوه نمایش سود تبدیل شده (آقای فرهاد خرم نهاد(تهران))

– امکان نمایش پیغام برای کد کار تکراری (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش بهینه ی محیط مورد استفاده در صفحه اصلی (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))

– امکان ثبت مشخصات کامل آبشده در خرید یا فروش طلا (آقای سیدرضا محمدی (تهران))

پنج شنبه  20/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان تنظیم خواندن وزن از ترازو (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی بخش چاپ لیستی اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– افزایش سرعت ثبت مشخصات سنگ با اعمال تنظیمات دلخواه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در پولی کردن در بخش پولی کردن در بخش ۵ و ۶ (آقای هامان اکبری (تهران))

– امکان ساختن کد کار به صورت خودکار در بخش ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر تنظیمات وب کم  (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– افزودن کلید میانبر برای کد کار در بخش شناسنامه اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

چهار شنبه  19/خرداد/۱۳۸۹:

– افزایش سرعت در ثبت اتیکت با ایجاد تنظیمات دلخواه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی ارتباط با وب کم (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش اطلاعات بیشتر در حین ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی چاپ اتیکت در بخش لیست اتیکت ها

– عدم نمایش پیغام در چاپ لیستی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

پنج شنبه  13/خرداد/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در نحوه نمایش موجودی اقلام در برخی موارد (آقای علی بلندیان، بازرگانی بلندیان(تهران))

– رفع مشکل در محاسبه ارزش کارساخته ی موجود (آقای خرم نهاد (تهران))

– رفع مشکل در نحوه نمایش اسناد آبشده های موجود  (آقای علی اکبر رهبر ، گالری داماس(تهران))

سه شنبه  4/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان محاسبه ی قیمت طلا به صورت کلی در بخش قیمت گزاری جواهر (آقای علی بلندیان، بازرگانی بلندیان(تهران))

– امکان محاسبه ی درصد طلایی در بخش قیمت گزاری جواهر (آقای علی بلندیان، بازرگانی بلندیان(تهران))

– امکان نمایش اجرت هر عدد در ثبت سند در بخش اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *