تغییرات نسخه ۹.۹۰.۰۲.۰۳

چهار شنبه  31/فروردین/۱۳۹۰:

– امکان نمایش اسناد اتیکت دار در چاپ سند به صورت گروهی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))  و  (آقای جواد غفاری (تهران))
– امکان تهیه ی گزارش از فروش اتیکت و کارساخته در بخش گزارش از جزییات اسناد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهار شنبه  24/فروردین/۱۳۹۰:

– امکان نمایش لیست اقلام موجود در بخش افزودن ردیف ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش قیمت سنگ اتیکت های خاص در بخش تراز (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان نمایش قیمت سنگ اتیکت های خاص در بخش خلاصه عملکرد حساب ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

دوشنبه  15/فروردین/۱۳۹۰:

– بهینه سازی و افزایش سرعت بخش پاکسازی اطلاعات و سند اختتامیه

– بهینه سازی و افزایش سرعت بخش آرشیو (بایگانی)

– امکان محاسبه ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش کارساخته

– امکان محاسبه ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش اتیکت

– امکان نمایش یا عدم نمایش ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش چاپ سند

پنج شنبه  11/فروردین/۱۳۹۰:

– رفع مشکل در محو نمودن برخی صفحات در ثبت سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در ویرایش نام حساب در بخش ویرایش کلیات سند

– رفع مشکل در حذف یک ردیف از سند در برخی از موارد (آقای ابراهیم حاج محمدی (تهران))

یک شنبه  22/اسفند/۱۳۸۹:

– امکان پولی کردن با سهولت بیشتر و جزییات بیشتر

دو شنبه  16/اسفند/۱۳۸۹:

– امکان نمایش بهینه مانده حساب در بخش صورتحساب بانکی

– امکان نمایش بهینه مانده حساب طلایی در بخش جزییات موجودی

– امکان نمایش بهینه مانده حساب مالی در بخش جزییات موجودی

– امکان استفاده از حافظه در بخش نمایش قیمت اتیکت  (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

– امکان تهیه گزارش از کارهای بدون تصویر در بخش لیست اتیکت ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

شنبه  14/اسفند/۱۳۸۹:

– افزایش سرعت در ثبت سند

– افزایش سرعت در بازبینی اتیکت ها

– افزایش سرعت در لیست طلا های موجود به تفکیک عیار

– افزایش سرعت در ثبت اسناد موقت

– افزایش سرعت در حذف اسناد موقت

– افزایش سرعت در چاپ لیستی اسناد موقت

– افزایش سرعت در ثبت اتیکت

– افزایش سرعت در گزارش از مانده حساب ها

– امکان تهیه گزارش از خلاصه عملکرد گروهی از مشتریان (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در تهیه گزارش از خلاصه عملکرد مشتریان با کد ممیز دار (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان تهیه گزارش های مدیریتی (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

پنج شنبه  5/اسفند/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در خواندن اعداد

– بهینه سازی بخش ثبت سند موقت  (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

پنج شنبه  21/بهمن/۱۳۸۹:

– بهینه سازی حذف اتیکت

– امکان تغییر نام محیط اصلی

– امکان نمایش نام محیط ها در حین بازیابی اطلاعات

– رفع مشکل در نمایش موجودی جواهر های خریداری شده ی اتیکت شده (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

– رفع مشکل در نمایش موجودی پایه های مخراجی شده ی اتیکت شده (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

– رفع مشکل در اصلاح شهر حساب (آقای بنیامین میربزرگی ، آقای بدبین ، جواهری گلاره (تهران))

پنج شنبه  14/بهمن/۱۳۸۹:

– افزایش سرعت در نمایش لیست اقلام موجود

– امکان ویرایش اسناد برداشت و واریز به حساب بانکی

– چاپ لیست اتیکت ها بدون تصویر

– امکان نمایش بزرگنمایی اعداد در صورت انتخاب آن عدد در تمامی قسمت ها

– امکان انتخاب خودکار بخش مورد نظر در بخش ثبت سند جهت افزایش سرعت

– بهینه سازی گزارش از کارکرد برنامه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش طلا در برخی مبالغ (آقای علی رهبر ، داماس (تهران))

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش سکه در برخی مبالغ در بعضی موارد

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش کار در برخی مبالغ در بعضی موارد

– رفع مشکل در ثبت خرید یا فروش اتیکت در برخی مبالغ در بعضی موارد

– رفع مشکل در تعریف حساب بانکی در برخی مبالغ در بعضی موارد

شنبه  2/بهمن/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در نمایش واریز و برداشت از صندوق به بانک در بخش گزارش از حساب بانکی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی چاپ صورتحساب بانک (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش جزییات طلای انگ دار در بخش اقلام موجود در صندوق (آقای علی رهبر ، داماس (تهران))

دو شنبه  27/دی/۱۳۸۹:

– امکان ثبت شرح سند در بخش تخفیف ها (آقای امیر پورشفایی (تهران))

– رفع مشکل در محاسبه قیمت طلا در اتیکت های نوع طلا و اجرت

– بهینه سازی و افزایش سرعت خروجی اتیکت ها به فایل

یک شنبه  26/دی/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در چاپ لیستی اتیکت ها در برخی موارد (آقای علی رهبر ، داماس (تهران))

– امکان عدم نمایش امکانات محدود شده برای هر کاربر (آقای حمید سیدی (کرج))

– امکان ترکیب گزارش از جزییات کارساخته و اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان ثبت موجودی اولیه در تاریخ خاص (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه شنبه  21/دی/۱۳۸۹:

– امکان نمایش پیغام در حذف سند مخراجکاری کد دار اتیکت شده (خانم شیشه بران ، گالری شیشه بران (تهران))

– امکان نمایش لیست برای شرح اسناد

– امکان نمایش پیغام در بخش شناسنامه اتیکت جهت گرفتن تصویر از وب کم (آقای نجفی ، آقای فریدون قاسمی (تهران))

– امکان ثبت قیمت طلا و ارز در تاریخ دلخواه

یک شنبه  19/دی/۱۳۸۹:

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از جزییات اسناد (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از کلیات اسناد (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از اسناد موقت

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در گزارش از اسناد مدت دار

– امکان نمایش نام حساب در کنار کد حساب در بخش لیست جواهرات

– امکان گزارش از اسناد مدت دار و اقساط بر اساس تاریخ و فیلتر خاص (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

شنبه  18/دی/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در تغییر کاربر، محیط حسابداری و بایگانی (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))

– امکان نمایش وزن تبدیل شده در بخش لیست اقلام موجود

– رفع مشکل در هماهنگی با User Account Control ویندوز Seven در برخی موارد

پنج شنبه  16/دی/۱۳۸۹:

– امکان نمایش قیمت طلا در زمان سند در بخش چاپ سند (آقای سلیمانی (زرین شهر ، اصفهان))

– امکان محدود نمودن کاربر در محیط های مختلف (آقای سیدی (کرج))

 – امکان تغییر تاریخ سند در هر لحظه از ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر زبان کیبورد در حین دریافت از بارکدخوان در برخی قسمت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

چهار شنبه  15/دی/۱۳۸۹:

– امکان جستجوی وزن پایه در لیست اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در به روزرسانی اطلاعات اتیکت ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در تعداد گروه های زیاد در بخش اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تهیه گزارش از اتیکت های مرتبط با سند با جزییات کامل (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

شنبه  27/آذر/۱۳۸۹:

– بهینه سازی و افزایش سرعت بخش جستجوی پیشرفته

– رفع مشکل در نمایش تاریخ ثبت سند پس از افزودن ردیف جدید (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت مانده از قبل مشتری ایجاد شده بر اساس تاریخ افتتاح حساب

یک شنبه  21/آذر/۱۳۸۹:

– امکان عدم نمایش ردیف قیمت سنگ در چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان عدم نمایش ردیف درصد در چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

یک شنبه  7/آذر/۱۳۸۹:

– امکان ثبت توضیحات بیشتر قابل تفکیک در طلب و بدهی (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان تفکیک هزینه ها در بخش اقلام موجود در صندوق

– امکان تفکیک درآمد ها در بخش اقلام موجود در صندوق

– امکان نمایش گزارش از طلب ها به تفکیک در بخش گزارش از جزییات

– امکان نمایش گزارش از بدهی ها به تفکیک در بخش گزارش از جزییات

– امکان نمایش بابت در چاپ گزارش از جزییات

دو شنبه  2/آذر/۱۳۸۹:

– امکان نمایش بهتر اطلاعات در بخش موجودی

– امکان نمایش بهتر اطلاعات در بخش لیست اقلام موجود در صندوق

– امکان نمایش بهتر اعداد اعشاری در بخش گزارش از جزییات اسناد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش بهتر اعداد اعشاری در بخش چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– افزایش سرعت نمایش مجموع لیست ها

یک شنبه  23/آبان/۱۳۸۹:

– امکان تنظیم بیشتر جهت پیغام تاریخ تولد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش پیغام  جهت چاپ اتیکت های خارج شده (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش شماره پشت چک در سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ساختن کد کار با تنظیمات بیشتر (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در حذف مشتری در برخی از موراد (آقای رضا آذر (تهران))

– امکان نمایش گزارش از اتیکت ها در بخش جزییات اسناد (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش پیغام  در صورت ثبت سند اشتباه جهت ورود اتیکت (آقای علی جنگ آور (تهران))

– امکان نمایش گزارش های مرتبط در صورت نمایش پیغام در ثبت سند در بخش اتیکت (آقای جمشید پورصادق ، JPS (تهران))

دو شنبه  17/آبان/۱۳۸۹:

– امکان نمایش همزمان لیست اقلام موجود و موجودی صندوق (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان فیلتر چند گروه در بخش لیست اتیکت ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت سریع تر و آسان تر وصولی ها و عملیات های بانکی در بخش چک ها  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت چک های خوابانده شده به حساب در بخش چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تهیه ی گزارش های متنوع تر از چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در تغییر گیرنده سند در صورت اصلاح سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ثبت زمان و کاربر جهت انجام عملیات بانکی در بخش چک ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

شنبه  8/آبان/۱۳۸۹:

– امکان مغایرت گیری از اتیکت ها با چند فیلتر (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهارشنبه  5/آبان/۱۳۸۹:

– امکان افزایش تنظیمات زمان بندی پشتیان  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش اسناد موقت به تفکیک (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش وضعیت اتیکت های مغایرت شده در بخش مغایرت اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان ذخیره ماندن اطلاعات مغایرت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه شنبه  27/مهر/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در نمایش قیمت طلای متفرقه در ثبت سند در برخی از موارد

– امکان ثبت قیمت سنگ در فروش و خرید اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان عدم تغییر اطلاعات در صورت تغییر شناسنامه اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تعیین شروط بیشتر برای فیلتر اتیکت ها  (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان خرید و  فروش طلا بر اساس طلا و پول به صورت انتخابی  (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان نمایش فایل تصویر مورد نظر در پنجره مرورگر ویندوز (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

شنبه  24/مهر/۱۳۸۹:

– امکان گزارش گیری از وضعیت هر حساب در بخش ثبت سند

– رفع مشکل در نمایش موجودی ریالی سنگ در بخش تراز در برخی از موارد

– رفع مشکل در نمایش موجودی ریالی سکه و شمش در بخش تراز در برخی از موارد

– افزایش سرعت در نمایش لیست اقلام موجود

– افزایش سرعت در نمایش تراز

– افزایش سرعت در نمایش مجموع لیست ها

– افزایش سرعت در محاسبه مشخصات اتیکت ها

– امکان نمایش مجموع و مشخصات بیشتر اتیکت ها در گزارش از اتیکت ها

– امکان نمایش وضعیت اقساط هر حساب در بخش ثبت سند (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان گزارش گیری از اقساط با تفکیک بیشتر (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– رفع مشکل در ساختن کد کار به صورت پشت سر هم در برخی از موراد (آقای آقایی (تهران))

– بهینه سازی بخش پشتیبان (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– بهینه سازی بخش بازیابی اطلاعات (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چهار شنبه  7/مهر/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در به روز رسانی تنظیمات در برخی از موارد (آقای آقایی (تهران))

یک شنبه  4/مهر/۱۳۸۹:

– امکان پخش صدا در مواقع مورد نیاز با کیفیت بالاتر (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان ذخیره ماندن تنطیمات گزارش از مانده حساب مشتریان (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– افزایش سهولت در انتخاب گروه ها
– رفع مشکل در انتقال اطلاعات اتیکت ها و ذخیره سازی آن (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))
– امکان عدم محاسبه وزن سنگ در قیمت گزاری (آقای امیر بختیاری ، گالری امیر (تهران))

پنج شنبه  25/شهریور/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در بازیابی اضطراری محیط های حسابداری (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

چهار شنبه  24/شهریور/۱۳۸۹:

– امکان ثبت پولی کردن در پنجره ثبت سند جهت افزایش سهولت و سرعت

سه شنبه  23/شهریور/۱۳۸۹:

– امکان تنظیمات بیشتر در ورودی از فایل در لیست اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان شبکه کردن نامحدود محیط حسابداری (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در ویرایش کاربر در تغییر رمز عبور (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش ردیف سند در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش ردیف سند در گزارش ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در نمایش درصد در چاپ سند در حالت صفر (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش جزییات بیشتر سکه در چاپ سند (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– نمایش آنلاین جواب انگ (ری) طلای وارد شده در حین ثبت سند

– امکان نمایش مشخصات حساب مشتری به صورت لحظه ای در حین ثبت سند

– امکان استفاده از کارت VIP جهت انتخاب سریع و آسان مشتری (RFID) (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان ارسال پیامک (SMS) بر اساس گزارش های مختلف (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

پنج شنبه  11/شهریور/۱۳۸۹:

– امکان نمایش قیمت سنگ در چاپ اتیکت (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

– امکان نمایش مجموع درصد در چاپ سند (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

– امکان نمایش اطلاعات بیشتر در گزارش از اتیکت ها (آقای علی اکبر رهبر، گالری داماس (تهران))

– رفع مشکل در تهیه پشتیبان در حالت شبکه در برخی از موارد (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در چاپ لیستی اتیکت ها (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

چهار شنبه  27/مرداد/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در گزارش از خلاصه عملکرد در بخش اتیکت طلای سنگدار (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان نمایش گزارش ها بر اساس تاریخ ثبت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان ویرایش درصد در بخش ویرایش جزییات (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان نمایش بهینه ی فی در چاپ سند جهت سهولت در خواندن

– امکان نمایش قیمت هرگرم جنس فروخته شده در چاپ سند با درصد (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

سه شنبه  26/مرداد/۱۳۸۹:

– امکان ترتیب چاپ در اسناد موقت برای اتیکت ها بر اساس کد کار (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان ثبت مشخصات بیشتر برای مشتری ها (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– رفع مشکل در خروج کارساخته سنگ دار (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

شنبه  23/مرداد/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در اصلاح مانده حساب در برخی موارد (آقای سینا مقدم (ساری))

– امکان نمایش تاریخ سند در بخش مانده حساب ها (آقای سید داود دریاباری (تهران))

– امکان فیلتر حساب ها در بخش مانده حساب ها (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– امکان درج نام بانک در چاپ سند در برخی اسناد (آقای علی جنگ آور (تهران))

– رفع مشکل در اصلاح نام سنگ (آقای بنیامین ، آقای بدبین (تهران))

– افزایش سهولت در ویرایش سنگ (آقای بنیامین ، آقای بدبین (تهران))

– افزایش سهولت در نمایش شناسنامه اتیکت (آقای بنیامین ، آقای بدبین (تهران))

– نمایش مشخصات بیشتر در نمایش قیمت اتیکت با بارکد (آقای سیامک چشمه خضر ، گالری الماس غرب (تهران))

– امکان نمایش اجرت موجود در بخش لیست اقلام موجود (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– رفع مشکل در محاسبه قیمت طلا در قیمت گزاری در نوع اجرت تعدادی در برخی موارد (آقای نوری ، یوسفی (تهران))

– افزایش سهولت در ثبت تخفیف (آقای نوری ، یوسفی (تهران))

سه شنبه  19/مرداد/۱۳۸۹:

– امکان چاپ سند در هفت حالت به صورت خودکار (آقای اشرف زاده ، گالری مجید جاجرمی (اهواز))

– امکان نمایش تعداد در چاپ جزییات (آقای مجید طهماسبی ، آبکاری درفشان (تهران))

– امکان ثبت مشخصات چک در کارکرد

پنج شنبه  11/مرداد/۱۳۸۹:

– امکان ثبت ضریب برای هر نوع اتیکت در بخش ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تعیین محدودیت در ثبت سند در تاریخ امروز (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

– امکان تعیین محدودیت در افزودن ردیف (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

پنج شنبه  31/تیر/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در ثبت اعداد (آقای وحید سیف قلی پور، کارشناس کامپیوتر (تهران))

– امکان نمایش اسناد ثبت شده برای کار ساخته مورد نظر (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– رفع مشکل در انتخاب پایه با کد در نمایش تصویر پایه (آقای علی شایسته (تهران))

– تهیه پشتیبان تا بینهایت محیط، آرشیو و …

– امکان تهیه پشتیبان پلکانی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان افزودن شماره انگ یا نام آزمایشگاه پس از ثبت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه شنبه  29/تیر/۱۳۸۹:

– افزایش سهولت در تشخیص نوع سند دریافتی یا پرداختی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر خودکار زبان سیستم در حین ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان اعلام اتیکت خارج شده ی موقت در بخش ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان لغو سند در بخش ثبت سند (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

چهار شنبه  9/تیر/۱۳۸۹:

– امکان جستجو در دفتر روزنامه (کارکرد) (آقای علی فرجی، گالری میلانو (تهران))

– امکان ثبت تغییرات اسناد موقت در کارکرد (آقای علی فرجی، گالری میلانو (تهران))

– رفع مشکل در محاسبه وزن و تعداد موجود در ثبت سند در بخش کارساخته (آقای بهرام مردانی (شهر کرد))

– امکان ثبت حواله طلایی (آقای فرهاد خرم نهاد (تهران))

– افزودن کلید لغو در ثبت اتیکت (آقای بدبین (تهران))

– رفع مشکل در تغییر درصد در مرجوعی در ثبت سند

پنج شنبه  3/تیر/۱۳۸۹:

– امکان تبدیل به سند موقت پس از ثبت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در خرج نمودن چک های واریزی

– افزایش سرعت و سهولت در ثبت چک های وصولی

شنبه  29/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان تهیه گزارش چاپی از تفکیک حساب (آقای تقی نیا، ظریفیان(تهران))

– رفع مشکل در نمایش نام کار تکراری (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان چاپ جزییات اسناد به صورت کامل (آقای سیدرضا محمدی (تهران))

– امکان نمایش نام جنس در شناسنامه در بخش مشخصات سنگ (آقای پیمان عباسیان، گالری مرجان(تهران))

– امکان نمایش میزان تحفیف در چاپ سند (آقای مهدی خسرو نژاد (تهران))

– افزایش سهولت در تغییر نوع سند در ثبت سند (آقای علی اکبر رهبر ، گالری داماس(تهران))

پنج شنبه  27/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان نمایش کد کار در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان چاپ اتیکت های موجود با تمامی مشخصات (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی بخش اسناد موقت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

سه  شنبه  25/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان نمایش درصد در جواهر به صورت ردیفی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش مانده نهایی طلایی و ریالی در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش بهینه ی سنگ در بخش چاپ سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر شرح اسناد اتیکت دار (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

دو شنبه  24/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان ثبت خودکار قیمت سنگ به صورت جداگانه در ثبت سند (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در نمایش اجرت خرید یا فروش در ثبت سند (آقای هادی جروقی (میانه))

– رفع مشکل در بازیابی اطلاعات در محیط های دیگر (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))

– رفع مشکل در نحوه نمایش سود تبدیل شده (آقای فرهاد خرم نهاد(تهران))

– امکان نمایش پیغام برای کد کار تکراری (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش بهینه ی محیط مورد استفاده در صفحه اصلی (آقای جمیل اسماعیلی (تهران))

– امکان ثبت مشخصات کامل آبشده در خرید یا فروش طلا (آقای سیدرضا محمدی (تهران))

پنج شنبه  20/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان تنظیم خواندن وزن از ترازو (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی بخش چاپ لیستی اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– افزایش سرعت ثبت مشخصات سنگ با اعمال تنظیمات دلخواه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– رفع مشکل در پولی کردن در بخش پولی کردن در بخش ۵ و ۶ (آقای هامان اکبری (تهران))

– امکان ساختن کد کار به صورت خودکار در بخش ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– امکان تغییر تنظیمات وب کم  (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– افزودن کلید میانبر برای کد کار در بخش شناسنامه اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

چهار شنبه  19/خرداد/۱۳۸۹:

– افزایش سرعت در ثبت اتیکت با ایجاد تنظیمات دلخواه (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی ارتباط با وب کم (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– نمایش اطلاعات بیشتر در حین ثبت اتیکت (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

– بهینه سازی چاپ اتیکت در بخش لیست اتیکت ها

– عدم نمایش پیغام در چاپ لیستی (آقای حاجی کرما، منوچهر جنتی نیا (تهران))

پنج شنبه  13/خرداد/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در نحوه نمایش موجودی اقلام در برخی موارد (آقای علی بلندیان، بازرگانی بلندیان(تهران))

– رفع مشکل در محاسبه ارزش کارساخته ی موجود (آقای خرم نهاد (تهران))

– رفع مشکل در نحوه نمایش اسناد آبشده های موجود  (آقای علی اکبر رهبر ، گالری داماس(تهران))

سه شنبه  4/خرداد/۱۳۸۹:

– امکان محاسبه ی قیمت طلا به صورت کلی در بخش قیمت گزاری جواهر (آقای علی بلندیان، بازرگانی بلندیان(تهران))

– امکان محاسبه ی درصد طلایی در بخش قیمت گزاری جواهر (آقای علی بلندیان، بازرگانی بلندیان(تهران))

– امکان نمایش اجرت هر عدد در ثبت سند در بخش اتیکت (آقای علی تصدق، گالری جهان آرا (کاشان))

چه میزان این مطلب مفید بود ؟

برای امتیاز دادن کلیک کنید

میانگین رای ها: / ۵. تعداد رای ها:

تا الان رای داده نشده

متاسفیم که این مطلب مفید نبود

لطفا به ما در بهبود این مطلب کمک کنید

لطفا بفرمایید ما چطور این مطلب رو بهبود بدیم؟