تغییرات نسخه ۹.۸۹.۰۲.۲۹

تغییرات نسخه ۹.۸۹.۲.۲۹:

چهار شنبه  29/اردیبهشت/۱۳۸۹:

– بهینه سازی و افزایش سرعت بازبینی

– امکان انتخاب سریع اقلام از لیست اقلام موجود (خانم شیشه بران، گالری شیشه بران(تهران))

– نمایش زیباتر اوزان (آقای جمیل اسماعیلی(تهران))

شنبه  25/اردیبهشت/۱۳۸۹:

– امکان ثبت زمان ویرایش سند

– امکان تفاوت فی مخراجی با فی قیمت گزاری  (آقای علی جنگ آور (تهران))

– امکان ویرایش سنگ در بخش اتیکت (آقای مهدی خسرو نژاد(تهران))

– امکان نمایش تفکیک حساب در چاپ (آقای هامان اکبری(تهران))

– امکان چاپ چند صفحه ای سند (آقای علی جنگ آور (تهران))

پنج شنبه  23/اردیبهشت/۱۳۸۹:

– امکان نمایش نام سنگ در جزییات سند موجودی اولیه (آقای سید داوود دریاباری (تهران))

– امکان جستجوی نام کارساخته (آقای رضا آذر (تهران))

– جلوگیری از محاسبه ی اشتباه مانده حساب ها در برخی موارد خاص

– خواندن وزن از ترازو به صورت خودکار در برخی قسمت ها

– رفع مشکل در نمایش تصویر مشتری (آقای علی اکبر رهبر، داماس(تهران))

– رفع مشکل در ثبت کارساخته بدون نام (آقای علی اکبر رهبر، داماس(تهران))

– رفع مشکل در چاپ گزارش از جزییات سند با مانده حساب  (آقای سیامک نثاری (تهران))

– امکان نمایش اسناد موقت در بخش گزارش از جزییات اسناد (آقای علی اکبر رهبر، داماس(تهران))

– امکان ویرایش جزییات سند ثبت شده برای سنگ (آقای سید داوود دریاباری (تهران))

پنچ شنبه  9/اردیبهشت/۱۳۸۹:

– امکان جلوگیری از بروز اشتباه در نمایش مانده حساب در برخی موارد خاص

– امکان انتخاب ماه های سال با سهولت بیشتر در بخش انتخاب محدوده تاریخی

– رفع مشکل رونوشت و جای گزاری (Copy , Past) در برخی موراد (خانم شیشه بران ، گالری شیشه بران(تهران))

دو شنبه  6/اردیبهشت/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در تراز در بخش مخراجکاری (آقای مهدی خسرونژاد (تهران))

– امکان جستجوی سریع در بخش موجودی لحظه ای (آقای سید رضا محمدی(تهران))

دو شنبه  30/فروردین/۱۳۸۹:

– امکان ثبت رنگ و تعداد جنس در ثبت اتیکت (آقای جمشید پور صادق ، JPS (تهران))

یک شنبه  22/فروردین/۱۳۸۹:

– امکان چاپ چند مدل اتیکت بسته به نوع اتیکت (آقای حاجی کرما ، منوچهر جنتی(تهران))

– رفع مشکل در تغییر نام اتیکت ثبت شده

شنبه  21/فروردین/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در تداخل با برخی قوانین حسابداری (آقای سید رضا محمدی(تهران))

– بهینه سازی و سهولت در خواندن موجودی در بخش تراز و موجودی (آقای سید رضا محمدی(تهران))

– امکان انتخاب سنگ از لیست موجودی سنگ در بخش ثبت سند (آقای سید داود دریاباری(تهران))

پنج شنبه  19/فروردین/۱۳۸۹:

– رفع مشکل در افزودن ردیف به سند در برخی موارد (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

یک شنبه  15/فروردین/۱۳۸۹:

– امکان محاسبه ی لحظه ای راس چک در ثبت سند (آقای محمدرضا تقی نیا، ظریفیان(تهران))

– امکان محاسبه ی لحظه ای راس چک در گزارش از چک ها

– امکان تعریف بی نهایت محیط حسابداری (آقای محمدرضا تقی نیا، ظریفیفان(تهران))

– بازبینی فرمول محاسبه ی مانده حساب

– امکان نمایش وضعیت مشتری در ثبت سند پس از انتخاب (آقای علی جنگ آور(تهران))
– امکان کنترل مقادیر ورودی در بخش مخراجکاری در ثبت سند  (آقای علی جنگ آور(تهران))
– رفع مشکل در راس گیری از چک ها (آقای رضا هادوی، گالری پرنس(تهران))
– رفع مشکل در چاپ سند مخراجکاری (آقای علی جنگ آور(تهران))
– امکان بسته شدن خودکار پنجره ثبت سند در بخش افزودن ردیف جهت سهولت و افزایش سرعت (آقای هادی جروقی(میانه))

سه شنبه  10/فروردین/۱۳۸۹:

– امکان نمایش پیغام در صورت وارد نمودن مغادیر اشتباه در بخش ثبت اتیکت

– امکان محاسبه عیار در نمایش قیمت با بارکد

– امکان محاسبه عیار در ثبت سند در بخش اتیکت

– امکان نمایش و عدم نمایش پنجره اطلاعات شبکه (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– امکان نمایش و عدم نمایش پنجره اطلاعات بایگانی

– امکان فیلتر براساس اجرت مایه کل در بخش لیست اتیکت ها

– امکان فیلتر براساس اجرت فروش کل در بخش لیست اتیکت ها

– امکان فیلتر براساس نوع اتیکت در بخش لیست اتیکت ها

– امکان فیلتر براساس نوع اجرت در بخش لیست اتیکت ها

– رفع تداخل در ثبت اتیکت و نمایش لیست اتیکت ها به صورت همزمان

دو شنبه  9/فروردین/۱۳۸۹:

– امکان مدیریت خطا ها در صورت بروز خطاهای سیستمی جهت افزایش سرعت و سهولت

– رفع مشکل در برخی خطا ها در ایجاد محدودیت و سطح دسترسی

– امکان نمایش زمان ثبت سند (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))  (آقای هادی جروقی(میانه))

یک شنبه  8/فروردین/۱۳۸۹:

– بهینه سازی بخش اسناد موقت

– رفع مشکل در محاسبه اجرت از مبلغ کل در کارساخته

– رفع مشکل در محاسبه اجرت از مبلغ کل در جواهر

– رفع مشکل در انتخاب نام کارساخته در ثبت سند

– بهینه سازی بخش نمایش سه رقمی و به حروف (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

سه شنبه  25/اسفند/۱۳۸۸:

– افزایش پیغام های حذف جهت افزایش امنیت اطلاعات (آقای علی جنگ آور(تهران))

– رفع مشکل در محاسبه موجودی سنگ و تراز آن (آقای سید داود دریاباری(تهران))

– امکان درج تاریخ قسط  30 روز بعد به صورت خودکار (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– امکان تسویه قسط با خرید متفرقه (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– امکان هزینه حواله بانکی

– رفع مشکل در ثبت عملیات بانکی در ثبت سند

شنبه  22/اسفند/۱۳۸۸:

– امکان قیمت گزاری جواهر بدون محاسبه وزن پایه (آقای علی جنگ آور(تهران))

– رفع مشکل در محاسبه و قیمت گزاری جواهر  (آقای سهیل سالور کیا(تهران))

– امکان محاسبه وزن سنگ در قیمت گزاری بر اساس گرم و قیراط

– رفع مشکل درج نام جدید در لیست کارهای ساخته (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– امکان محاسبه وزن سنگ به گرم و قیراط جهت کسر از وزن کل (آقای منوچهر جنتی (تهران))

– امکان محاسبه خودکار وزن پایه پس از ثبت سنگ (آقای منوچهر جنتی (تهران))

پنج شنبه  20/اسفند/۱۳۸۸:

– امکان نمایش تعداد ردیف های ثبت برای هر سند در بخش ثبت سند (آقای علی جنگ آور(تهران))

یک شنبه  16/اسفند/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نمایش لیست کارهای ساخته در بخش گزارش از جزییات اسناد جهت فیلتر نمودن (آقای محمدرضا تقی نیا،ظریفیان (تهران))

– افزایش سرعت و سهولت در ثبت سند در بخش لیست نام های کارساخته

– بهینه سازی لیست اقلام موجود در صندوق در نمایش اوزان (آقای محمدرضا تقی نیا،ظریفیان (تهران))

– رفع مشکل در نمایش مجموع در چاپ گزارش از طلب ها و بدهی ها (آقای حسین صحرایی، آبکاری پریل (تهران))

– بهینه سازی چاپ گزارش از جزییات اسناد (آقای امیر جلالی (تهران))

– بهینه سازی چاپ خودکار پس از ثبت (آقای امیر جلالی (تهران))

– رفع مشکل در پیدا نمودن بارکد (آقای بابک نثاری،جواهری بیتا(تهران))

– رفع مشکل و بهینه سازی در هنگام بارگزاری برنامه

پنج شنبه  13/اسفند/۱۳۸۸:

– امکان ویرایش نام جنس در بخش ویرایش اسناد (آقای امیر جلالی (تهران))

– امکان کنترل از راه دور از طریق اینترنت جهت پشتیبانی سریع تر و آسان تر

– رفع مشکل در نمایش برخی اوزان در موجودی (آقای امیر جلالی (تهران))

– امکان پولی کردن مانده حساب بدون نیاز به داشتن مانده (آقای محمدرضا تقی نیا،ظریفیان (تهران))

شنبه  8/اسفند/۱۳۸۸:

– امکان نمایش وزن سنگ به گرم و قیراط (آقای منوچهر جنتی (تهران))

– امکان ثبت سنگ به واحد گرم و قیراط (آقای منوچهر جنتی (تهران))

– امکان نمایش موجودی پایه با احتساب پایه های اتیکت شده (آقای منوچهر جنتی (تهران))

پنج شنبه  29/بهمن/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نمایش بهینه ی تاریخ در برخی کنترل ها

– نمایش مانده حساب ردیف به ردیف در چاپ با پرفراژ (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– رفع مشکل در نمایش تاریخ در اسناد تسویه کننده قسط (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– افزایش سهولت در ثبت حساب ،مشتری جدید

– امکان فیلتر جواهر بر اساس نوع سند ثبتی

یک شنبه  18/بهمن/۱۳۸۸:

– امکان رند نمودن اجرت قیمت گزاری (آقای علی جنیدی (تهران))

– امکان انتخاب یا عدم انتخاب مخراجکار در ثبت سنگ

– رفع مشکل در ثبت برخی کارکتر های غیر مجاز (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در دریافت تصویر از بلوتوث (آقای امیدواران،اشتهاردی (تهران))

چهار شنبه  14/بهمن/۱۳۸۸:

– امکان ثبت سنگ سوار بر کار در بخش کارساخته (آقای منوچهر جنتی (تهران))

– امکان ارتباط با دوربین (آقای منوچهر جنتی (تهران))

– افزایش سرعت در ثبت اتیکت با کلید های میانبر

شنبه  26/دی/۱۳۸۸:

– امکان جستجوی پیشرفته در بخش دفتر تلفن (آقای بختیاری، جواهری امیر(تهران))

– افزایش سرعت کار به صورت شبکه برای کاربران

– رفع مشکل و بهینه سازی کار به صورت شبکه

– بهینه سازی بخش بازبینی حساب ها و رفع اشکالات

– امکان تهیه گزارش از تمامی اسناد بر اساس کاربر ثبت کننده آن و به صورت تفکیک شده

شنبه  19/دی/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در جستجو و ثبت چک خرج شده (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– امکان چاپ نحوه تسویه ی فروش جواهر در چاپ (آقای فرهاد حفیظی، جواهری کاندید(تهران))

– امکان چاپ سند فروش جواهر چند تایی (آقای رضا هادوی، جواهری پرنس(تهران))

– امکان ثبت جواهر با کد پایه  (خانم شیشه بران، جواهری شیشه بران(تهران))

یک شنبه  13/دی/۱۳۸۸:

 – رفع مشکل در ثبت وزن پایه در بخش مخراجکاری

شنبه  12/دی/۱۳۸۸:

 – امکان چاپ سند با دستگاه پرفراژ (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

 – رفع مشکل در ثبت در دفتر روزنامه

 – بهینه سازی بخش تسویه اقساط

چهار شنبه  9/دی/۱۳۸۸:

– افزوده شدن میانبر دفتر تلفن در بالای صفحه اصلی (آقای امیر بختیاری، گالری امیر(تهران))

سه شنبه  8/دی/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در محاسبه جمع ستون ها در پایین گزارش ها (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– امکان چاپ سند جواهر ثبت شده در بخش لیست جواهر ها (آقای سیامک چشمه خضر، جواهری الماس غرب(تهران))

– امکان اعمال محدودیت در ثبت، حذف و ویرایش سند توسط کاربران (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در نمایش موجودی تعدادی در تراز (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– امکان نمایش موعد سررسید قسط (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– امکان ثبت توضیحات بیشتر برای هر مشتری (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

– رفع مشکل در ثبت آدرس مشتریان (آقای اشرف زاده، جواهری جاجرمی(اهواز))

دو شنبه ۳۰/آذر/۱۳۸۸:

– بهینه سازی نمایش گزارش از بانک و چک ها

– افزایش سهولت در انتخاب نام کارساخته

یک شنبه  29/آذر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در تغییر محیط کاربری در داخل برنامه (آقای حفیظی، جواهری آریان گلد(تهران))

– رفع مشکل در نمایش موجودی جواهر در تراز و سود زیان (آقای مهدی خسرو نژاد(تهران))

سه شنبه  24/آذر/۱۳۸۸:

– افزوده شدن امکان ثبت فرمول برای محاسبه اجرت جواهر (آقای علی فرجی، جواهری میلانو(تهران))

– افزوده شدن امکان چاپ لیستی فاکتور (آقای علی فرجی، جواهری میلانو(تهران))

– رفع مشکل در نحوه نمایش مجموع در پایین گزارش های چاپی

– امکان نمایش پیغام برای شماره تلفن در ثبت مشتریان (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– امکان تعیین سطح دسترسی برای بخش جواهر (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در ثبت چک با شماره پشت چک

– رفع مشکل در ثبت تصویر برای جواهر (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– امکان نمایش موجودی کلی جواهر با احتساب عیار آن (آقای عزازیل، گالری کهربا(اهواز))

– رفع مشکل در محاسبه اجرت مایه موجود جواهر ها (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– رفع مشکل در ویرایش کلیات سند (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در تسویه ی مالی خرید یا فروش سکه (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در ایجاد کد مشتری یکسان در حالت شبکه

– افزایش سرعت و سهولت در کار در حالت شبکه (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در چاپ سند همزمان در حالت شبکه (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

چهار شنبه  11/آذر/۱۳۸۸:

– جدا سازی بخش جواهر از طلا در بخش ثبت سند جهت سهولت در ثبت و افزایش کارایی آن

– سازگاری کامل با ویندوز ۷

یک شنبه  8/آذر/۱۳۸۸:

– امکان ایجاد محدودیت در نمایش مجموع لیست ها برای هر کاربر (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– امکان نمایش لحظه ای قیمت طلا و جواهر جواهر با استفاده از بارکد، کد کار و … (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

– امکان جستجوی مشتریان با سهولت بیشتر (آقای تصدق، جواهری آریایی(کاشان))

دو شنبه  3/آذر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل نمایش موجودی طلای آبشده (آقای حفیظی، جواهری آریان گلد(تهران))

– رفع مشکل نمایش موجودی طلای متفرقه (آقای حفیظی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان تغییر اجرت مایه بر اساس یک فرمول خاص (آقای حفیظی، جواهری آریان گلد(تهران))

دو شنبه  25/آبان/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در وارد نمودن قیمت اتیکت (آقای امیر مهدوی (تهران))

– افزایش سهولت در نمایش نام مشتری در ثبت سند (آقای حفیظی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان حذف نمودن سند در بخش تکمیل سند موقت (آقای حفیظی، جواهری آریان گلد(تهران))

شنبه  23/آبان/۱۳۸۸:

– امکان تهیه پشتیبان از تمامی محیط های حسابداری (آقای هادوی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان بازیابی پشتیبان از تمامی محیط های حسابداری

– امکان تهیه پشتیبان اضطراری از تمامی محیط های حسابداری

– امکان تعیین تاثیر بر موجودی پایه برای جواهر اتیکت شده (آقای هادوی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان تعیین تاثیر بر موجودی پایه ی مخراجی شده برای جواهر اتیکت شده

– امکان تعیین تاثیر بر موجودی سنگ برای جواهر اتیکت شده (آقای هادوی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان تعیین تاثیر بر موجودی سنگ مخراجی شده برای جواهر اتیکت شده

– امکان حواله ی سند طلب یا بدهی به حسابی دیگر (آقای هادوی، جواهری آریان گلد(تهران))

– افزایش سهولت در پولی کردن

– بهینه سازی منو های ثبت سند

– امکان تهیه ی خروجی به فایل از اسناد ثبت شده ی جواهر جهت افزایش سرعت و سهولت در جابه جایی اطلاعات (آقای هادوی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان ورودی از فایل اطلاعات جواهر به بخش جواهر

– افزایش سهولت و سرعت در تهیه پشتیبان

– افزایش سهولت و سرعت در بازیابی اطلاعات

شنبه  9/آبان/۱۳۸۸:

– امکان انتخاب طلاهای آبشده یا شرطی انگ دار موجود جهت خروج و ثبت سند (آقای هادوی، جواهری آریان گلد(تهران))

– امکان انتخاب چک های موجود جهت خروج و ثبت سند

دو شنبه  4/آبان/۱۳۸۸:

– افزوده شدن کلید میانبر برای پیغام ها جهت افزایش سرعت کار

– بهینه سازی گزارش ها از موجودی اولیه

– رفع مشکل در ثبت تعداد در موجودی سنگ

شنبه  25/مهر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نام جواهر در بخش جزییات جواهر

– افزایش سرعت خرید و فروش طلای آبشده و متفرقه به صورت خرد

– افزایش سرعت و سهولت خرید و فروش طلای آبشده و متفرقه به صورت کلی

– مرتب سازی موجودی چک ها بر اساس تاریخ چک

– مرتب سازی موجودی چک های شخصی بر اساس تاریخ چک

سه شنبه  21/مهر/۱۳۸۸:

– افزایش فضای تعداد در بخش ثبت سند  (آقای علی جنگ آور ، جواهری سازی درخشان(تهران))

– امکان تهیه ی گزارش از پولی کردن ها تبدیل پول به طلا

– امکان تهیه ی گزارش از پولی کردن ها تبدیل طلا به پول

– امکان تهیه ی گزارش از  فقط ورود آبشده ها

– امکان تهیه ی گزارش از  فقط خروج آبشده ها

– رفع مشکل خودکار بانک اطلاعاتی در صورت بروز مشکل اعم از قطع برق و مشکل سیستم عامل (آقای علی جنگ آور ، جواهری سازی درخشان(تهران))

یک شنبه  19/مهر/۱۳۸۸:

– امکان تهیه گزارش از جواهرات در بخش وضعیت صندوق (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان تهیه گزارش از جواهرات در بخش خلاصه عملکرد حساب ها (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– بهینه سازی بخش تعریف سرمایه و موجودی اولیه

یک شنبه  12/مهر/۱۳۸۸:

– امکان نمایش کد مشتری در لیست جواهر ها (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در تهیه گزارش از جزییات اسناد با تفکیک عیار (آقای رشادی(اصفهان))

شنبه  11/مهر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در تهیه گزارش از لیست طلب ها و بدهی ها

– امکان تهیه خروجی از مشخصات جواهر ها جهت استفاده در دستگاه های چاپ لیبل (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان نمایش پیغام قبل از ثبت جزییات جواهر (آقای حسین ناصری، گالری عباسیان(تهران))

– امکان ثبت نام سازنده ی جواهر (آقای حسین ناصری، گالری عباسیان(تهران))

– امکان تغییر تعداد کارکتر خط کشی در بخش شخصی سازی چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

یک شنبه  5/مهر/۱۳۸۸:

– امکان حذف جزییات اسناد کارخانه از طریق بخش جزییات اسناد کارخانه (آقای نادر رشیدی، شرکت نادرین زر(تهران))

– امکان نمایش جزییات اسناد کارخانه از طریق بخش جزییات اسناد کارخانه

– امکان ذخیره نمودن گزارش جزییات اسناد کارخانه در فایل از طریق بخش جزییات اسناد کارخانه

– امکان ارسال جزییات اسناد کارخانه از طریق بلوتوث در بخش جزییات اسناد کارخانه

چهار شنبه  1/مهر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ثبت وزن پایه و اصلاح آن (آقای صباغ زاده(تهران))

دو شنبه  23/شهریور/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ثبت چک های وصولی خوابانده شده به حساب بانکی (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان نمایش شرح کار مرجوعی در تنظیمات چاپ سند (آقای هامان اکبری(تهران))

– امکان تغییر شرح اسناد مرجوعی

– امکان چاپ گزارشگیری از گردش کارساخته  (آقای هامان اکبری(تهران))

– امکان تهیه ی خروجی از لیست جواهرات بر روی فایل با قالب XML (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در تهیه لیست موجودی در بخش ثبت سند در صورت تداخل با پنجره ی موجودی

– امکان نمایش نتیجه ی جستجوی مرتبط با چک ها در پنجره گزارش از چک ها (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

یک شنبه  22/شهریور/۱۳۸۸:

– امکان نمایش شرح، تاریخ چک و شماره پشن چک در گزارش از چک های موجودی اولیه (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان نمایش خط کشی اسناد به صورت کامل

– بهینه سازی وضعیت چک در بخش گزارش از چک ها (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

دو شنبه  16/شهریور/۱۳۸۸:

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای خروج سنگ به مخراجکار جهت مخراجی (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای ورود سنگ مخراجی شده از مخراجکار (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای ورود سنگ جهت مخراجی از مشتری

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای خروج سنگ مخراجی شده به مشتری

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای خروج پایه به مخراجکار جهت مخراجی (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای ورود پایه مخراجی شده از مخراجکار (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای ورود پایه جهت مخراجی از مشتری

– امکان تهیه گزارش از ریز اسناد ثبت شده برای خروج پایه مخراجی شده به مشتری

– امکان تهیه گزارش از پایه های جهت مخراجی (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از پایه های مخراجی شده (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از سنگ های جهت مخراجی (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

– امکان تهیه گزارش از سنگ های مخراجی شده (آقای شقاقی، علیرضا حاج قاسم(تهران))

یک شنبه  15/شهریور/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ثبت قیمت ها  (آقای مجید ضیایی(اصفهان))

– عدم تاثیر اجرت مخراجی سنگ های مرجوعی از مخراجکار

– افزوده شدن امکان مرتب سازی بر اساس حروف الفبا و بهینه سازی لیست مشتری ها در تمامی بخش ها (آقای علی اکبر کریمی(اصفهان))

– رفع مشکل در نمایش شرح اسناد پولی کردن

– رفع مشکل در تنظیمات ذخیره سازی مکان ستون های گزارش ها

– امکان ثبت مبلغ در بخش دفتر کل کارخانه (آقای نادر رشیدی، شرکت نادرین زر(تهران))

– رفع مشکل در نمایش اسناد همه حساب ها در دفتر روزنامه

– امکان ثبت چک های شخصی پاس نشده در بخش تعریف سرمایه و موجودی اولیه (آقای نادر رشیدی، شرکت نادرین زر(تهران))

– امکان تهیه گزارش از لیست اسناد درصد طلایی کارساخته و درصد طلایی کارساخته ی مرجوعی

– رفع مشکل در چاپ گزارش از نتیجه ی جستجوی مورد نظر (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان ثبت موجودی سنگ بدون وزن (آقای نادر رشیدی، شرکت نادرین زر(تهران))

– امکان ثبت سند خرید، فروش، ورود و یا خروج سنگ بدون وزن

چهار شنبه  28/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان فیلتر نمودن جواهر ها بر اساس گروه اتیکت (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان ذخیره نمودن جستجو در بخش لیست جواهر جهت افزایش سرعت (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان ویرایش گروه اتیکت در بخش جزییات جواهر

– بهینه سازی چاپ سند برای فروش سکه و شمش (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در اجرت هر گرم و قیمت هر گرم در بخش سکه و شمش و خرید و فروش طلا (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان نمایش چک در محدوده ی تاریخی وصول چک در بخش گزارش از بانک (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– افزوده شدن موجودی تعدادی کارساخته در بخش موجودی اقلام موجود در صندوق

– امکان ثبت سنگ مخراجی شده بدون نیاز به وارد نمودن وزن سنگ (آقای ترابی، مخراجکاری ترابی(تهران))

سه شنبه  27/مرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ورود به برنامه و انتخاب کاربر

– امکان تعیین چاپگر پیش فرض برای چاپ سند جهت سهولت در چاپ و جلوگیری از ارسال اشتباه

– امکان تعیین چاپگر پیش فرض برای چاپ گزارش جهت سهولت در چاپ و جلوگیری از ارسال اشتباه

– امکان تعیین چاپگر پیش فرض برای چاپ اتیکت جهت سهولت در چاپ و جلوگیری از ارسال اشتباه

– امکان تعیین چاپگر پیش فرض برای چاپ شناسنامه جهت سهولت در چاپ و جلوگیری از ارسال اشتباه

دو شنبه  26/مرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نمایش تعداد در بخش سنگ (مخراجکاری)

– رفع مشکل در نمایش ردیف در بخش چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان نمایش فیلد اجرت به صورت مستقل در بخش چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– رفع مشکل در نمایش خط کشی در بخش چاپ سند

– امکان نمایش مانده حساب به صورت یک ردیف در بخش چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

چهار شنبه  21/مرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نمایش مانده حساب قبل و بعد در چاپ سند

– افزایش سرعت لیست کارهای ساخته در بخش ثبت سند

– امکان جستجوی قسمتی از نام جواهر در بخش لیست جواهر (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان جستجوی قسمتی از کد جواهر در بخش لیست جواهر (آقای پیمان عباسیان، گالری مرجان(تهران))

– امکان جستجوی قسمتی از کد فروش جواهر در بخش لیست جواهر (آقای پیمان عباسیان، گالری مرجان(تهران))

سه شنبه  20/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان کشیدن چک از دسته چک و ثبت آن به عنوان هزینه (آقای علی جنگ آور(تهران))

یک شنبه  18/مرداد/۱۳۸۸:

– افزایش و بهینه سازی خوانایی اعداد (آقای علی آذر(تهران))

– امکان ثبت تاریخ افتتاح حساب (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))

– امکان ثبت تاریخ ازدواج (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))

– امکان ثبت نام پدر (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))

– امکان ثبت شماره شناسنامه (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))

– امکان ثبت کد ملی (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))

سه شنبه  13/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان ثبت دیرکرد بر اساس میزان مانده حساب در بخش “گزارش از مانده حساب ها” (آقای هامان اکبری(تهران))

– امکان نمایش مانده حساب های طلایی در یک محدوده ی وزنی مشخص

– امکان نمایش قیمت هر گرم طلا به جای اجرت هر گرم در چاپ سند در بخش شخصی سازی چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان جداسازی اسناد از هم به صورت گروهی با خط کشی در چاپ سند  (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان انتقال قیمت اتیکت به اجرت هر عدد در بخش بارکد  (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– افزایش فضای تعداد در بخش ویرایش جزییات سند

– امکان جلوگیری از ثبت وزن اشتباه در بخش ثبت سنگ جواهر (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– امکان ورود سنگ مرجوعی از مخراجکار

– عدم نمایش کارهای ساخته ی تکراری در بخش “چاپ اتیکت”

– عدم نمایش کارهای ساخته ی تکراری در بخش “لیست جواهر ها”

– عدم نمایش کارهای ساخته ی تکراری در بخش “پایه (مخراجکاری)”

– عدم نمایش کارهای ساخته ی تکراری در بخش “گزارش از جزییات اسناد”

– امکان عدم نمایش شرح برای کارساخته و جواهر در چاپ سند

– امکان نمایش موجودی آبشده سند به سند در بخش وضعیت صندوق (آقای علی جنگ آور(تهران))

– امکان نمایش موجودی متفرقه سند به سند در بخش وضعیت صندوق

– امکان نمایش موجودی کارساخته سند به سند در بخش وضعیت صندوق

– امکان نمایش موجودی کارساخته مرجوعی سند به سند در بخش وضعیت صندوق

پنج شنبه  8/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان عدم نمایش شرح خرید، فروش، ورود و خروج کارساخته یا جواهر در چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

چهار شنبه  7/مرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نمایش بخش های مختلف در ثبت سند

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت تکی در بخش گزارش از حساب ها

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت کلی (سرویس) در بخش گزارش از حساب ها

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت تکی در بخش گزارش از جزییات حساب ها

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت تکی (کلی) در بخش گزارش از جزییات حساب ها

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت کلی (سرویس) در بخش گزارش از جزییات حساب ها

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت تکی در بخش ثبت سند

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت تکی (کلی) در بخش ثبت سند

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر به صورت کلی (سرویس) در بخش ثبت سند

سه شنبه  6/مرداد/۱۳۸۸:

– افزوده شدن امکان تنظیم ترتیب چاپ برای جواهر

– افزوده شدن امکان چاپ سند خرده فروشی برای جواهر

– افزوده شدن امکان تعیین تعداد رونوشت برای چاپ اتیکت

– افزوده شدن امکان تعیین تعداد رونوشت برای چاپ شناسنامه

– افزایش فضای توضیحات سند در بخش گزارش از جزیبات سند (آقای سروش نورالورا(تهران))

– امکان نمایش یا عدم نمایش کد مشتری در چاپ سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان شخصی سازی چاپ سند با سهولت بیشتر

دو شنبه  5/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان نمایش کد جواهر در چاپ سند در بخش شرح (آقای علی جنگ آور(تهران))

یک شنبه  4/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان ثبت عیار جواهر در بخش جزییات جواهر ((آقای حسین ناصری، گالری عباسیان(تهران))

– امکان نمایش کد های جواهر برای سرویس (آقای حسین ناصری، گالری عباسیان(تهران))

– رفع مشکل در نمایش لیست کارهای ساخته/p>

شنبه  3/مرداد/۱۳۸۸:

– امکان نمایش موجودی سنگ های سوار بر جواهر های موجود (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– امکان نمایش موجودی اجرت مخراجکاری جواهر های موجود (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– امکان نمایش موجودی اجرت آبکاری جواهر های موجود (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– عدم الزام در وارد نمودن اجرت پایه در قیمت گزاری جواهر

– عدم الزام در وارد نمودن قیمت هر گرم طلا در قیمت گزاری جواهر

– رفع مشکل در اتصال به ترازو در دستگاه های فاقد درگاه سریال (آقای قاسم دهقانی(کرمان))

– افزایش امکانات در تولبار جهت دسترسی سریعتر و آسان تر (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

پنج شنبه  1/مرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در تشخیص جواهر خارج شده ی مرجوعی

– رفع مشکل در موجودی جواهر

– نمایش شناسه کار در بخش جزییات سند در ثبت سند

– امکان افزودن مشتری با کد ۹ رقم صحیح یا ۶ رقم صحیح و ۲ رقم اعشار (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))

چهار شنبه  31/تیر/۱۳۸۸:

– امکان تغییر نام کارساخته به صورت کلی برای جواهر ها (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– امکان افزایش فضای مجموع جداول جهت سهولت در مشاهده ی اعداد بزرگ

– رفع مشکل در صورت عدم وجود فایل چاپ اتیکت

– رفع مشکل در صورت عدم وجود فایل چاپ شناسنامه

– امکان جستجوی کد کار (جواهر) در بخش جستجو

– امکان جستجوی عیار در بخش جستجو

– امکان جستجوی نام آزمایشگاه در بخش جستجو

– امکان جستجوی توضیح چک در بخش جستجو

– امکان جستجوی شماره پشت چک در بخش جستجو

– امکان جستجوی بابت در بخش جستجو

– امکان افزودن بینهایت مشتری در هر گروه (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))  

– امکان ذخیره ی ثبت پس از جستجو در بخش بارکد جهت افزایش سرعت (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

شنبه  27/تیر/۱۳۸۸:

– امکان تعیین نحوه ی انتقال قیمت اتیکت در ثبت سند (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

پنج شنبه  25/تیر/۱۳۸۸:

– امکان جستجوی جواهر بر اساس اجرت مایه و قیمت اتیکت (آقای بختیاری، گالری امیر(تهران))

– امکان جابه جایی درایو محل ذخیره شده تصاویر جواهر ها (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

– امکان نمایش آدرس فایل عکس در نمایش تصویر جواهر

– امکان جستجوی اجرت مایه، قیمت گزاری در بخش لیست جواهر ها

سه شنبه  23/تیر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در پاکسازی اطلاعات (آقای گرگیچ (چابهار))

– امکان پاکسازی اطلاعات جواهر ها و اتیکت ها

– امکان ویرایش شناسه ی جواهر در بخش ویرایش جزییات سند

– رفع مشکل در تسویه با چک

پنج شنبه  18/تیر/۱۳۸۸:

– افزایش سرعت ثبت سند توسط بارکد خوان

– امکان ثبت سند پس از یافتن جواهر با بارکد خوان یا جستجو (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

– تغییر شرح اسناد مرجوعی کارساخته، ورود و خروج، خرید و فروش جواهر و مرجوعی آن جهت سهولت در فهم آن

– امکان ورود، خرید یا مرجوعی جواهر خارج شده (آقای تسلط (کاشان))

– افزایش سرعت لیست جواهر

– امکان مغایرت جواهر های موجود در سیستم با جواهر های موجود در مغازه توسط بارکد خوان یا کد جواهر (آقای تصدق ، گالری آریایی(کاشان))

دو شنبه  15/تیر/۱۳۸۸:

– امکان افزودن مشتری با کد به صورت اعشاری (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))  

– امکان استفاده از کد اعشاری برای مشتری ها در تمامی بخش ها

– امکان تغییر کد مشتری های ثبت شده قبلی به کد اعشاری

– امکان تعریف بهره قسط و اعمال آن بر هر قسط  (آقای اشرف زاده، گالری جاجرمی(خوزستان))  

– امکان نمایش تفاوت زمانی بین اقساط از اولین قسط

– امکان نمایش تفاوت زمانی بین اقساط از روز ثبت قسط

یک شنبه  14/تیر/۱۳۸۸:

– امکان تهیه گزارش از پایه های موجود جهت مخراجی با وزن و تعداد

– امکان تهیه گزارش از پایه های پیش مخراجکار جهت مخراجی با وزن و تعداد (آقای جنگ آور(تهران))

– امکان تهیه گزارش از پایه های مخراجی شده با وزن و تعداد

– امکان نمایش یا عدم نمایش مجموع کارهای ساخته در چاپ سند (آقای ممقانی(تهران))

– امکان نمایش یا عدم نمایش خرید متفرقه در چاپ سند (آقای ممقانی(تهران))

– امکان نمایش مانده حساب سنگ مخراجکاران در چاپ سند با وزن و تعداد (آقای جنگ آور(تهران))

– رفع مشکل در تشخیص وضعیت جواهر (آقای پاینده فر، گالری فرخی (تهران))

– نمایش عکس درصورت دارا بودن در بخش وضعیت جواهر (آقای بختیاری ، گالری امیر (تهران))

دو شنبه  8/تیر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل خروج چک

– رفع مشکل در صورت وارد نمودن شماره چک اشتباه

– امکان نمایش پیغام برای چک های خرج شده در خروج چک در ثبت سند

– امکان نمایش پیغام برای خروج چک با کد در صورت عدم یافت چک

– امکان عدم تاثیر وزن سنگ دریافتی در حساب طلایی مخراجکار (آقای جنگ آور(تهران))

شنبه  6/تیر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در حذف چک در بخش گزارش از چک ها

– رفع مشکل در حذف چک در بخش گزارش از اسناد مدت دار

– رفع مشکل در چاپ اسناد جواهر (آقای پاینده فر، گالری فرخی (تهران))

– رفع مشکل در ثبت اقساط (آقای طاهرخانی(تاکستان))

– رفع مشکل در تسویه ی اقساط

چه میزان این مطلب مفید بود ؟

برای امتیاز دادن کلیک کنید

میانگین رای ها: / ۵. تعداد رای ها:

تا الان رای داده نشده

متاسفیم که این مطلب مفید نبود

لطفا به ما در بهبود این مطلب کمک کنید

لطفا بفرمایید ما چطور این مطلب رو بهبود بدیم؟