تغییرات نسخه ۹.۸۸.۰۴.۰۴:

پنج شنبه  4/تیر/۱۳۸۸:

– امکان نمایش پیغام برای جواهرهای فروخته شده در بخش بارکد در ثبت سند

– رفع مشکل در وارد نمودن تعداد سنگ بالا در بخش پایه مخراجکاری

– رفع مشکل در وارد نمودن تعداد سنگ بالا در بخش سنگ مخراجکاری

– امکان نمایش تصویر جواهر مطابق با طول و عرض تصویر واقعی در صورت بزرگ یا کوچک شدن

– رفع مشکل در وارد نمودن تعداد سنگ بالا در بخش سنگ

– رفع مشکل در وارد نمودن تعداد سنگ بالا در بخش سکه و شمش

– رفع مشکل در وارد نمودن تعداد سنگ بالا در بخش سنگ های جواهر

– امکان نمایش پیغام در صورت اشتباه وارد نمودن وزن سنگ (آقای امیر بختیاری(تهران))

– امکان نمایش موجودی تعدادی سنگ های دست مخراجکار

– امکان نمایش موجودی تعدادی سنگ های موجود در صندوق

– امکان نمایش موجودی تعدادی سنگ های مخراجی شده

– امکان ثبت قیمت پلاتین و ذخیره در آرشیو

– امکان ثبت جنس فلز جواهر (طلا و پلاتین) (آقای حسین ناصری(تهران))

– امکان فروش جواهر با جنس پلاتین با قیمت ثبت شده هر گرم پلاتین (آقای حسین ناصری(تهران))

– امکان عدم نمایش تخفیف در چاپ سند (آقای جنگ آور(تهران))

چهار شنبه  3/تیر/۱۳۸۸:

– امکان تعریف موجودی اولیه ی جواهر و تهیه گزارش های مربوطه

– افزوده شدن موجودی طلایی و ریالی جواهرات در بخش گزارش از وضعیت صندوق

– افزوده شدن امکان نمایش تصویر جواهر به صورت تمام صفحه (آقای امیر بختیاری(تهران))

– رفع مشکل در ثبت سنگ

– امکان ویرایش وزن جواهر

– امکان ویرایش نام جواهر

– امکان نمایش پیغام برای کارهایی که برای بار دوم قیمت گزاری می شوند (آقای امیر بختیاری(تهران))

– امکان نمایش پیغام جهت جلوگیری از ورود اطلاعات اشتباه در ثبت سنگ (آقای امیر بختیاری(تهران))

– امکان تهیه پشتیبان از فایل چاپ سند و بازیابی آن

– امکان تهیه پشتیبان از فایل چاپ اتیکت و بازیابی آن

– امکان تهیه پشتیبان از فایل چاپ شناسنامه و بازیابی آن

سه شنبه  2/تیر/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در نصب فونت در برخی از موارد

– تغییر شرح برخی اسناد جهت افزایش سهولت در فهم آن

دو شنبه  1/تیر/۱۳۸۸:

– امکان ثبت چک خرج شده به عنوان هزینه (آقای حسینی(اصفهان))

– امکان برداشت وجه از حساب بانکی و پرداخت آن به مشتری در یک مرحله (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان برداشت وجه از حساب بانکی و پرداخت آن به مشتری در بخش تسویه ی خرید کارساخته (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان برداشت وجه از حساب بانکی و پرداخت آن به مشتری در بخش تسویه ی خرید طلا (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان برداشت وجه از حساب بانکی و پرداخت آن به مشتری در بخش تسویه ی خرید سکه و شمش

– امکان برداشت وجه از حساب بانکی و پرداخت آن به مشتری در بخش تسویه ی دیرکرد و زودکرد

سه شنبه  26/خرداد/۱۳۸۸:

– امکان نمایش لیست کل جواهر اتیکت شده ی موجود در بخش بارکد در ثبت سند

– امکان جستجوی شناسه، کد کار و کد فروش، قمیت و وزن کارهای اتیکت شده در بخش لیست جواهر ها (آقای امیر بختیاری(تهران))

– امکان نمایش اسناد ثبت شده برای جواهر مورد نظر در بخش لیست جواهر ها

– امکان مدیریت جواهر های چند ویترین

– امکان نمایش پنجره ی مدیریت چاپ پس از ثبت هر سند جهت چاپ سند یا شناسنامه

پنج شنبه  21/خرداد/۱۳۸۸:

– تغییر کلید های میانبر پنجره ثبت سند جهت افزایش سرعت

– رفع مشکل در راس گیری از چک ها

– افزوده شدن امکان محاسبه بهره در راس گیری از چک ها

– امکان چاپ شناسنامه ی جواهر حین فروش آن در پنجره ثبت سند

– امکان چاپ شناسنامه ی چند جواهر به صورت کلی جهت فروش سرویس (آقای حسین ناصری(تهران))

– امکان پولی کردن مانده طلایی سند و مانده حساب طلایی مشتری به صورت همزمان (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان پولی کردن مانده ریالی سند و مانده حساب ریالی مشتری به صورت همزمان (آقای هادی جروقی(میانه))

چهار شنبه  20/خرداد/۱۳۸۸:

– نمایش خودکار پنجره ی تسویه مالی پس از ثبت خرید یا فروش کارساخته جهت افزایش سرعت

– نمایش خودکار پنجره ی تسویه طلایی پس از ثبت خرید یا فروش طلا جهت افزایش سرعت

– نمایش خودکار پنجره ی تسویه مالی پس از ثبت خرید یا فروش طلا جهت افزایش سرعت

– افزایش سهولت در خرید یا فروش طلا

– افزایش سهولت در خرید یا فروش طلا

– افزایش سهولت در جستجوی جواهر مورد نظر

– افزایش سهولت در جستجوی کارساخته مورد نظر

– امکان استفاده از تصاویر جواهر ها به صورت شبکه ای (آقای حسین ناصری(تهران))

– امکان اصلاح آدرس تصاویر به صورت کلی

– امکان انتقال قیمت اتیکت به اجرت هر گرم کار جهت محاسبه سریعتر ارزش جواهر (آقای حسین ناصری(تهران))

دو شنبه  18/خرداد/۱۳۸۸:

– امکان وصول یا پاس نمودن چک قبل از تاریخ سررسید (آقای هادی جروقی(میانه))

– ذخیره ی خودکار بخش های مورد نیاز در ثبت سند جهت افزایش سرعت (آقای هادی جروقی(میانه))

– امکان ذخیره ی پشتیبان اضطراری در مسیر انتخابی کاربر (آقای هادی جروقی(میانه))

سه شنبه  12/خرداد/۱۳۸۸:

– افزوده شدن امکان اختیاری بودن بازبینی حساب ها در صورت خروج نا معلوم از برنامه

– افزوده شدن امکان نمایش جواهرات موجود، فروخته شده و تمامی جواهرات

– افزایش سرعت بازبینی حساب ها و رفع اشکالات

– رفع مشکل در خروج چک

یک شنبه  10/خرداد/۱۳۸۸:

– افزایش سرعت ثبت اتیکت جواهر با نمایش خودکار پنجره ی ثبت جزییات جواهر

– افزوده شدن بخش لیست جواهر ها

– امکان ویرایش رسته ی کاری هر مشتری در بخش تغییر مشخصات مشتری

– امکان حذف گروهی از اتیکت های ثبت شده به صورت کامل

– امکان حذف همه ی اتیکت های ثبت شده به صورت کامل

– رفع مشکل در محاسبه مانده حساب مشتری در ویرایش جزییات اسناد

سه شنبه  5/خرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ویرایش کاربر مدیر (آقای پیمان عباسیان(تهران))

– رفع مشکل در حذف اتیکت (آقای محمد کافی(تهران))

یکشنبه  3/خرداد/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ثبت نام سنگ تکراری

– رفع مشکل در ورود به برنامه در شبکه (آقای پیمان عباسیان(تهران))

– امکان ثبت ورود و خروج پایه به مخراجکار در بخش ثبت سند

– امکان ثبت ورود و خروج سنگ به مخراجکار در بخش ثبت سند

– امکان تعریف رسته های کاری “سازنده، فروشنده، کیفی، مخراجکار، سنگ فروش و …” برای مشتری ایجاد شده جهت اعمال تنظیمات مربوطه به هر مشتری

– افزایش سهولت در جستجوی کارهای اتیکت شده و جواهرات

– افزایش سهولت در قیمت گزاری جواهر

– افزایش سهولت در ثبت وجه نقد دریافتی یا پرداختی

شنبه  26/اردیبهشت/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در راس گیری از چک ها (آقای پورشفایی(تهران))

شنبه  19/اردیبهشت/۱۳۸۸:

– بهینه سازی و افزایش سرعت در شبکه

– امکان ویرایش مشخصات و سطح دسترسی کاربر (آقای حامد ناصری(تهران))

– بهینه سازی بخش چاپ گزارش ها

– بهینه سازی بخش چاپ اسناد

– بهینه سازی بخش چاپ اتیکت

– بهینه سازی بخش چاپ شناسنامه ی جواهر

– افزایش سرعت در ورود به برنامه با انتخاب خودکار شناسه ی کاربری

– امکان خرید یا ورود و فروش یا خروج سنگ در بخش سنگ

– امکان تعیین وضعیت سنگ پرداختی به مخراجکار جهت مخراجی در سه حالت: در حال مخراجی، مخراجی شده، شکسته (آقای شیخ(تهران))

– امکان پرداخت سنگ به مخراجکار به صورت مستقل از کار (آقای شیخ(تهران))

– امکان تهیه ی گزارش از وضعیت سنگ های در حال مخراجی، مخراجی شده و  یا شکسته ی مخراجکار (آقای شیخ(تهران))

پنج شنبه ۱۰/اردیبهشت/۱۳۸۸:

– جستجوی سریع کارساخته (آقای هادی جروقی(میانه))

– رفع مشکل در شماره سند خودکار برای اسناد هزینه، درآمد و …  (آقای حسینی(اصفهان))

شنبه ۵/اردیبهشت/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در انتقال مانده حساب ها به دوره ی جدید در بخش سند اختتامیه  (آقای هادی جروقی(میانه))

– رفع مشکل در تعریف اقساط

پنج شنبه ۳/اردیبهشت/۱۳۸۸:

– افزوده شدن بیش از ۱۰۰۰ حدیث به بانک اطلاعات سخنان بزرگان و احادیث

– رفع مشکل در نمایش درصد در کنار کارساخته ی مرجوعی در چاپ سند

– رفع مشکل در نمایش مجموع کارساخته بدون درصد در چاپ سند

چهار شنبه ۲/اردیبهشت/۱۳۸۸:

– نمایش پیغام برای فروش کارساخته در صورتی که تسویه ی مالی صورت نگرفته باشد (آقای هادی جروقی(میانه))

دوشنبه ۳۱/فروردین/۱۳۸۸:

– افزوده شدن امکان نمایش پیغام برای اسناد مدت داری که تسویه نشده اند (آقای دوستی(همدان))

– امکان تعیین وضعیت سند مدت دار

– امکان نمایش یا عدم نمایش اسناد مدت دار تسویه شده

– رفع مشکل در ثبت سنگ های کارساخته در صورت بزرگ بودن شناسه کار

یک شنبه ۳۰/فروردین/۱۳۸۸:

– امکان جستجوی کارهای اتیکت شده بر اساس شناسه ی کار، کد کار و کد فروش (آقای پاینده فر (تهران))

– رفع مشکل در جستجوی کارهای های اتیکت شده

– بهینه سازی بخش چاپ سند جواهر

– افزایش کیفیت تصویر کار در سند چاپی جواهر (آقای پاینده فر (تهران))

– رفع مشکل در حذف یک ردیف از سند در گزارش از جزییات اسناد

– افزوده شدن کلید میانبر جهت نمایش لیست مشتریان (آقای هادی جروقی (میانه))

پنج شنبه ۲۷/فروردین/۱۳۸۸:

– امکان نمایش جزییات سند با دو بار کلیک در بخش گزارش از خلاصه عملکرد کارخانه

چهارشنبه ۲۶/فروردین/۱۳۸۸:

– نمایش وزن و تعداد مانده در هر بخش از کارخانه در حین ثبت سند در دفتر کل کارخانه (آقای حسینی(اصفهان))

– امکان ثبت تعداد دریافتی و پرداختی در بخش دفتر کل کارخانه (آقای حسینی(اصفهان))

– امکان تهیه گزارش از تعداد دریافتی و پرداختی هر بخش و مانده ی آن در گزارش از خلاصه عملکرد کارخانه (آقای حسینی(اصفهان))

– رفع مشکل در قسمت “بخش های کارخانه”

یک شنبه ۲۳/فروردین/۱۳۸۸:

– رفع مشکل در ثبت سرمایه اولیه ی طلایی و ریالی (آقای علیرضا محمدی(تهران))

– رفع مشکل در چاپ شناسنامه (آقای مرتضی جواهریان(تهران))

– رفع مشکل در ویرایش چاپ شناسنامه (آقای مرتضی جواهریان(تهران))

– امکان ذخیره نمودن اقدامات صورت گرفته توسط بخش بازبینی حساب ها در فایل (آقای حمیداله گرگیچ(چابهار))

– امکان تهیه ی خودکار پشتیبان قبل از عملیات بازبینی حساب ها در بخش بازیابی اضطراری اطلاعات

شنبه ۲۲/فروردین/۱۳۸۸:

– امکان ثبت قیمت خرید طلای متفرقه (آقای بهروز عباسی(مریوان))

– امکان ثبت شماره ی نرخ طلا (آقای بهروز عباسی(مریوان))

– افزایش سهولت در ثبت کارساخته ی مرجوعی در بخش کارساخته در ثبت سند

یک شنبه ۱۶/فروردین/۱۳۸۸:

– افزوده امکان ثبت خودکار جزییات کارساخته در بخش اتیکت جهت افزایش سرعت

– افزوده شدن کلید های میانبر برای بخش چاپ اتیکت

– رفع مشکل در وارد نمودن رمز عبور در بخش ایجاد کاربران برنامه

– رفع مشکل در وارد نمودن رمز عبور در بخش ویرایش کاربران برنامه

شنبه ۱۵/فروردین/۱۳۸۸:

– امکان حذف اسناد از طریق گزارش از جزییات اسناد

– امکان حذف اسناد از طریق گزارش از بانک (چک ها)

– امکان حذف اسناد از طریق گزارش از اسناد مدت دار، اقساط

– افزوده شدن کلید میانبر جهت تعیین وضعیت چک در بخش گزارش از بانک (چک ها)

دو شنبه ۱۰/فروردین/۱۳۸۸:

– امکان جستجو در دفتر تلفن و مشتریان

– امکان تعریف کد کارساخته برای هر کارساخته ی اتیکت شده

– رفع مشکل در ویرایش اسناد بانکی

پنج شنبه ۶/فروردین/۱۳۸۸:

– افزایش سرعت بازبینی حساب ها و رفع اشکالات (آقای حمید اله گرگیچ(چاپهار))

– افزوده شدن کلیدهای میانبر جهت افزایش سرعت کار در قسمت های مختلف اعم از گزارش ها، اتیکت، کارخانه و …

– امکان چاپ اتیکت بدون نیاز به ثبت سند (آقای مصطفی امین عباسی(کرمان))

– امکان انتخاب مشتری یا حساب مورد نظر به صورت خودکار در تمامی گزارش ها و ثبت اسناد

دو شنبه ۲۶/اسفند/۱۳۸۷:

– رفع اشکال در نمایش موجودی اقلام موجود در صندوق در بخش وجه نقد (آقای مردانی(شهرکرد))

– رفع اشکال بخش عیار کردن طلا (آقای علینی (تهران))

– بررسی نمودن خودکار بارکد وزن در صورت چاپ اشتباه (شرکت طلوع یاس سپاهان، آقای فقهی(اصفهان))

شنبه ۲۴/اسفند/۱۳۸۷:

– امکان صفر نمودن و خواندن اطلاعات از ترازوهای قدیمی از طریق برنامه

– تغییر نحوه نمایش مشخصات مشتری و بهینه سازی آن

پنج شنبه ۲۲/اسفند/۱۳۸۷:

– رفع اشکال در ثبت برداشت یا واریز به حساب بانکی

– رفع اشکال در چاپ سند (آقای علینی (تهران))

– رفع اشکال در نمایش مجموع کارساخته بدون درصد در چاپ سند (آقای پاسخی(تهران))

– امکان تعیین ترتیب در چاپ سند

چهارشنبه ۲۱/اسفند/۱۳۸۷:

– افزایش سرعت بخش چاپ اتیکت

– رفع اشکال در چاپ ننمودن اتیکت در بعضی موارد

دوشنبه ۱۹/اسفند/۱۳۸۷:

– رفع اشکال در ثبت تاریخ تولد مشتریان

چه میزان این مطلب مفید بود ؟

برای امتیاز دادن کلیک کنید

میانگین رای ها: / ۵. تعداد رای ها:

تا الان رای داده نشده

متاسفیم که این مطلب مفید نبود

لطفا به ما در بهبود این مطلب کمک کنید

لطفا بفرمایید ما چطور این مطلب رو بهبود بدیم؟