تغییرات نسخه ۹.۸۷.۱۲.۱۸

تغییرات نسخه ۹.۸۷.۱۲.۱۸:

یک شنبه ۱۸/اسفند/۱۳۸۷:

– امکان نمایش مجموع کارساخته دریافتی یا پرداختی در چاپ سند  (آقای حمید علینی(تهران))

شنبه ۱۷/اسفند/۱۳۸۷:

– امکان جستجوی کد اتیکت چاپ شده در بخش جستجوی اتیکت چاپ شده

– افزایش سرعت و دقت در ثبت سند خرید، ورود، خروج و فروش کارساخته با انتخاب نوع سند

– افزایش مشخصات بیشتری از مشتری در بخش مشخصات مشتری

– امکان چاپ تفکیک طلایی و ریالی حساب ها در بخش گزارش از مانده حساب مشتریان

– رفع اشکال در ثبت سند کارساخته در صورت تغییر مشخصات کارساخته

– رفع اشکال در نمایش خلاصه گزارش ها

پنج شنبه ۱۵/اسفند/۱۳۸۷:

– افزوده شدن پنجره جستجوی بارکد برای جهت جستجوی سریع و آسان اتیکت های چاپ شده

– امکان تعریف شناسنامه برای هر جواهر و چاپ آن (امکان تغییر خروجی توسط کاربر همانند چاپ سند)  (آقای مهران جواهریان(تهران))

– بهینه سازی بخش چاپ اتیکت از طریق پنجره جزییات بیشتر کار (اتیکت) جهت افزایش سرعت چاپ

سه شنبه ۱۳/اسفند/۱۳۸۷:

– امکان ثبت تاریخ تولد، معرف و … دیگر جزییات برای مشتریان (آقای امین عباسی(کرمان))

– نمایش پیغام از پنج روز قبل جهت یادآوری روز تولد مشتریان (آقای امین عباسی(کرمان))

یک شنبه ۱۱/اسفند/۱۳۸۷:

– امکان مشاهده ی صورت حساب بانک مورد نظر با دوبار کلیک برروی لیست حساب ها بانکی (حمید الله گرگیچ(چابهار))

– رفع مشکل در تغییر مشخصات مشتری

– رفع مشکل در ثبت موجودی اولیه کارساخته (آقای ابوالفضل محمدی(تهران))

– رفع مشکل در ثبت طلای شرطی (آقای ابوالفضل محمدی(تهران))

– امکان ثبت تعداد سنگ در خرید و فروش سنگ

– امکان نمایش موجودی لحظه ای از تعداد سنگ های موجود

شنبه ۱۰/اسفند/۱۳۸۷:

– افزایش سرعت بازشدن پنجره ثبت سند

– افزایش سرعت بازشدن پنجره گزارش از مانده حساب ها

– رفع مشکل در شماره پشت چک برای چک های دریافتی

– افزایش سرعت بازشدن تمامی پنجره ها

دو شنبه ۵/اسفند/۱۳۸۷:

– افزوده شدن بخش فروش جواهرات از طریق منوی امکانات در ثبت سند

– دسته بندی منوی های امکانات و افزوده شدن کلید میانبر به آن ها جهت دسترسی سریعتر و آسان تر

– رفع مشکل در بخش گزارش چاپی از لیست طلب ها و بدهکارهای طلایی و ریالی (آقای سلیمانی(اصفهان))

– رفع مشکل در صورت خالی گذاشتن اجرت در ورود کارساخته

شنبه ۳/اسفند/۱۳۸۷:

– امکان مشاهده ی موجودی لحظه ای جواهرات در بخش تراز و موجودی

– افزوده بخش دفتر مخراجی جهت دریافت و پرداخت پایه و سنگ به مخراجکار

– افزوده شدن بخش ورود جواهر و قیمت گزاری

– افزوده شدن بخش تعریف مخراجکاران

– امکان تعریف اجرت سوار نمودن سنگ های مختلف برای هر مخراجکار

– افزوده شدن بخش تعریف آبکاران

– امکان تعریف اجرت آبکاری کارهای مختلف برای هر آبکار

– افزوده شدن بخش تعریف اسامی جواهرات

– افزوده شدن بخش تعریف اجرت قیمت گزاری سنگ های خریداری شده

– افزوده شدن بخش تعریف اجرت قیمت گزاری سوار نمودن انواع سنگ ها

– افزوده شدن بخش تعریف اجرت قیمت گزاری آبکاری انواع کارها

پنج شنبه ۱/اسفند/۱۳۸۷:

– افزوده شدن امکان انجام انواع پولی کردن ها (مانده سند یا مانده حساب ها به طلا یا پول و بلعکس) در بخش امکانات ثبت سند

– افزایش سرعت و بهینه سازی ثبت اتیکت

سه شنبه ۲۹/بهمن/۱۳۸۷:

– رفع اشکال در تسویه خودکار و بدون پرسش خرید و فروش کارساخته (آقای مهدی مراحل(گچساران))

– افزوده شدن امکان جستجو در کل اطلاعات، شرح، اوزان، مبالغ، گیرنده سند، توضیح چک، شماره شرطی، شماره سند و …

– بهینه سازی بخش جستجو و افزایش سرعت آن

شنبه ۲۶/بهمن/۱۳۸۷:

– افزوده شدن بخش جستجوی پیشرفته جهت جستجوی سریع در کل اطلاعات (شرح، شماره سند، توضیح چک، وزن و …)

– امکان محاسبه اسناد ازقبل (مانده حساب) به عنوان سند بدهی یا طلب

– به خاطر سپردن نحوه محاسبه خرید و فروش طلا بر اساس گرم یا مثقال (آقای ممقانی(تهران))

– به خاطر سپردن درصد سود خرید یا فروش کارساخته (آقای ممقانی(تهران))

– افزودن میانبر در بخش خرید و فروش سنگ در ثبت سند

– افزایش سرعت و سهولت در بخش حساب بانکی در ثبت سند

– افزایش سرعت و سهولت در بخش خرید و فروش طلا در ثبت سند

یک شنبه ۲۰/بهمن/۱۳۸۷:

– رفع اشکال در صورت نبودن قفل سخت افزاری

– تغییر سرور قیمت دلار و افزایش سرعت دریافت تا ۴۰ درصد

– رفع اشکال در خرید طلای متفرقه در بخش تسویه مالی (آقای مهدی مراحل(گچساران))

چهار شنبه ۱۶/بهمن/۱۳۸۷:

– رفع اشکال در حذف سند خرید یا فروش سنگ

– افزایش سرعت و سهولت در چاپ اتیکت

– امکان ثبت سنگ جهت مخراجی در ثبت سند

– تکمیل، آسان شدن و افزایش سرعت کار در بخش جواهر

یک شنبه ۱۳/بهمن/۱۳۸۷:

– رفع مشکل در اجرای برنامه در ویندوز های ۶۴ بیتی (آقای علیرضا محمدی (تهران))

سه شنبه ۸/بهمن/۱۳۸۷:

– رفع پیغام های خطا در نصب برنامه

– افزوده شدن امکان تعیین ثبت تخفیف طلایی و ریالی ما به مشتری یا مشتری به ما

– امکان تعریف مدت بازپرداخت و فرمول محاسبه دیرکرد و زود کرد پس از ثبت سند (آقای امین عباسی(کرمان))

– رفع مشکل در تعریف فرمول محاسبه ی دیرکرد،زود کرد

دو شنبه ۷/بهمن/۱۳۸۷:

– بهینه سازی بخش چک ها و  رفع چند مشکل

– رفع مشکل در ویرایش تاریخ سند (حمید الله گرگیچ(چابهار))

– نمایش اخطار برای چک های پرداختی پاس نشده در چند روز آینده

– نمایش اخطار برای چک های دریافتی جهت وصول در موعد سر رسید

چهار شنبه ۲/بهمن/۱۳۸۷:

– افزایش سرعت دریافت قیمت آنلاین دلار و انس (۲۵۰% سرعت بیشتر)

– افزایش سرعت ثبت تمامی اسناد

– افزایش سرعت ساخت شماره سند جدید

– افزوده شدن بخش آرشیو قیمت ها جهت ذخیره قیمت طلا، دلار، انس و … در زمان های مختلف (آقای دوستی(همدان))

– امکان تهیه گزارش از آرشیو قیمت ها با امکان تعیین محدوده ی تاریخی، نحوه ی نمایش و …

– نمایش پیغام در صورت تعیین ننمودن قیمت ها در ابتدای برنامه

– اصلاح فرمول ساختن تفکیک حساب (آقای صادقی نسب(تهران))

– نمایش تفکیک حساب در بخش گزارش از مانده حساب ها

دو شنبه ۳۰/دی/۱۳۸۷:

– امکان ثبت جزییات اتیکت و چاپ آن پس ثبت سند جهت سهولت و افزایش سرعت این بخش

– امکان چاپ اتیکت مجموعه ی کارهای ساخته دریافتی در گزارش از کلیات اسناد و بخش چاپ اتیکت

– افزایش سرعت و سهولت در ثبت آبشده، متفرقه، آبشده، سواله و طلای شرطی

چهار شنبه ۲۵/دی/۱۳۸۷:

– امکان غیر فعال نمودن موجودی لحظه ای آبشده و کارساخته جهت افزایش سرعت

– افزایش سرعت و بهینه سازی بخش ثبت سند

– امکان تهیه گزارش از بخش محاسبه بارکد های وزن در بخش مدیریت بارکد

– تنظیم نمودن دقیق خط کشی گزارش ها جهت زیبایی بیشتر

– نمایش خودکار قیمت طلا در بخش تسویه فروش کارساخته در ازای خرید متفرقه

یک شنبه ۲۲/دی/۱۳۸۷:

– امکان نمایش کارساخته و درصد آن در یک ردیف در چاپ سند (آقای علینی(تهران))

– امکان کشیدن خط در پایان سند چاپی

شنبه ۲۱/دی/۱۳۸۷:

– نمایش سخنان بزرگان در صفحه اصلی برنامه، گزارش ها و چاپ اسناد با بیش از ۲،۰۰۰ سخن

– امکان چاپ لیست اتیکت های ثبت شده در بخش چاپ اتیکت و مدیریت بارکد (شرکت طلوع یاس سپاهان(اصفهان))

– رفع مشکل در نصب فونت های مورد نیاز و اختلال در اجرای برنامه در برخی موارد

– بهینه سازی گزارش از اقلام موجود در صندوق

– افزوده شدن امکان ویرایش گروه های کاری در کارخانه  (آقای حاجی پور(تهران))

– افزوده شدن امکان ویرایش کارمندان کارخانه (آقای حاجی پور(تهران))

– امکان تهیه پشتیبان از آرشیو ها و تنظیمات کاربران به همراه پشتیبان از کل حساب ها (آقای بهنامیان(خوی))

– امکان بازیابی اطلاعات از آرشیو ها و تنظیمات کاربران

– افزوده شدن بخش پرسش مشخصات صاحب برنامه در بخش تنظیمات اولیه برنامه

– امکان چاپ نام فروشگاه، کارخانه با مارک صاحب برنامه در تمامی گزارش ها

– افزوده شدن توافقنامه کمک به ارتقای نرم افزار به بخش تنظیمات اولیه برنامه

دو شنبه ۱۶/دی/۱۳۸۷:

– بهینه سازی بخش چاپ سند و رفع مشکل در چاپ بدون نمایش پنجره مدیریت چاپ

– رفع مشکل در نمایش دوبار عبارت آبشده در چاپ سند

– افزایش سرعت تهیه گزارش از بانک (چک ها)

چه میزان این مطلب مفید بود ؟

برای امتیاز دادن کلیک کنید

میانگین رای ها: / ۵. تعداد رای ها:

تا الان رای داده نشده

متاسفیم که این مطلب مفید نبود

لطفا به ما در بهبود این مطلب کمک کنید

لطفا بفرمایید ما چطور این مطلب رو بهبود بدیم؟