تغییرات نسخه ۹.۸۷.۰۶.۳۰

– رفع اشکال تغییر به اشتباه اجرت کارساخته در بخش ثبت سند

تغییرات نسخه ۹.۸۷.۶.۳۰:

– نمایش فرم رفع مشکل قفل سخت افزاری در صورت بروز خطا

– رفع مشکل نصب فونت در بعضی از موارد

– تسهیل استفاده از قفل سخت افزاری

– امکان ثبت تخفیف کلی (طلایی و ریالی ، درصد وزن یا مبلغ کل)

– انتقال تعدادی از بخش های ثبت سند به منوی امکانات بخش ثبت سند جهت سهولت در دسترسی به آن ها

– امکان تسویه کلی سند (طلایی، ریالی، تخفیف، قسط بندی) (پیشنهاد آقای رامین (بخش نظرات))

– امکان تعریف موجودی اولیه ی حساب بانکی و تهیه گزارش از آن

– افزایش سرعت ساخت شماره پشت چک

– امکان استفاده از قفل سخت افزاری USB

– نمایش آرشیو موجودی های ذخیره شده در صندوق بر اساس تاریخ در بخش وضعیت صندوق

– امکان نمایش موجودی بر اساس وزن ۷۵۰ یا وزن خالص آن (تبدیل نشده)

– امکان تعریف موجودی اولیه ی آبشده، متفرقه، شرطی، کارساخته، وجه نقد، چک و سکه و شمش در بخش سرمایه و موجودی اولیه و تهیه گزارش از هر مورد

– امکان تعریف سرمایه اولیه طلایی و ریالی در بخش سرمایه و موجودی اولیه و تهیه گزارش از هر مورد

– افزایش سرعت ساخت ردیف و گروه در بخش چاپ اتیکت (پیشنهاد شرکت سپاهان (اصفهان))

– افزایش سرعت ساخت شمار سند در بخش ثبت سند

– رفع مشکل در دفتر روزنامه در ثبت شماره ی شرطی

– امکان درج تخفیف گرمی و ریالی (اجرت) یا درصدی در بخش ورود و خروج کارساخته (پیشنهاد آقای امین عباسی(کرمان))

– نمایش لحظه ای موجودی طلای آبشده و متفرقه به محض ورود عیار در بخش ورود و خروج طلای متفرقه و آبشده

– رفع مشکل خرید یا فروش طلا بیشتر از یک مورد

– امکان تاثیر یا عدم تاثیر عیار بر قیمت طلا حین خرید یا فروش طلا

– افزوده شدن امکان نمایش بر اساس تاریخ و کد کار و بهینه سازی بخش چاپ اتیکت دستی (پیشنهاد شرکت سپاهان (اصفهان))

– امکان تاثیر یا عدم تاثیر عیار بر قیمت کار ساخته حین خرید یا فروش کار ساخته (پیشنهاد آقای شاهوزهی(چابهار))

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از خلاصه عملکرد کارگاه/کارخانه (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از جزییات ورود و خروج کارگاه/کارخانه (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از ورود و خروج کارگاه/کارخانه (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از دفتر روزنامه (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از دفتر روزنامه (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از کارهای ساخته (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از طلاهای شرطی (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از چک ها (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از حساب ها بانکی (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش)

– رفع مشکل هنگام خروج از پنجره تسویه طلایی حین خرید و فروش طلا در ثبت سند

– قسط بندی با امکان زمانبندی، تعیین فرمول دیرکرد و زودکرد گرمی و ریالی، روزشمار زمان فرارسیدن اقساط (پیشنهاد آقای زرافشان (شیراز))

– تغییر و تسهیل نحوه تسویه نمودن اسناد مدت دار و اقساط از طریق بخش تسویه طلایی و مالی

– رفع مشکل باز شدن همزمان برنامه (فقط یک نسخه در یک زمان باز می شود)

– امکان تعریف انبار (نا محدود) و تهیه گزارش های مربوط به آن (پیشنهاد شرکت طلوع یاس سپاهان (اصفهان))

– انتقال اتیکت های وارد شده در بخش “چاپ اتیکت دستی” به بخش ثبت سند (پیشنهاد شرکت طلوع یاس سپاهان (اصفهان))

– دسترسی به لیست سکه و شمش موجود در صندوق حین ثبت سند در فروش سکه و شمش

– نمایش لحظه ای موجودی سکه و شمش در بخش وضعیت صندوق، تراز و موجودی

– دسترسی به لیست چک های موجود در صندوق حین ثبت سند در تسویه خرید طلا

– دسترسی به لیست چک های موجود در صندوق حین ثبت سند در تسویه خرید کارساخته

– دسترسی به لیست چک های موجود در صندوق حین ثبت سند در خروج چک

– دسترسی به لیست موجودی ریالی صندوق حین ثبت سند در تسویه خرید کارساخته

– دسترسی به لیست موجودی ریالی صندوق حین ثبت سند در تسویه خرید طلا

– دسترسی به لیست موجودی ریالی صندوق حین ثبت سند در خروج وجه نقد

– دسترسی به لیست طلاهای موجود در صندوق حین ثبت سند در تسویه فروش کارساخته

– دسترسی به لیست طلاهای موجود در صندوق حین ثبت سند در تسویه فروش طلا

– دسترسی به لیست طلاهای موجود در صندوق حین ثبت سند در خروج متفرقه، آبشده و شرطی

– بهینه سازی و افزایش سرعت تهیه گزارش از تراز و موجودی

– امکان تفکیک بر اساس شماره چک در بخش گزارش از چک ها

– نمایش لحظه ای موجودی وجه نقد در ماه های مختلف سال در بخش وضعیت صندوق، تراز و موجودی

– نمایش لحظه ای موجودی چک در بخش وضعیت صندوق، تراز و موجودی

– نمایش لحظه ای موجودی آبشده، متفرقه، شرطی در بخش وضعیت صندوق، تراز و موجودی

– نمایش لحظه ای موجودی کارساخته در بخش وضعیت صندوق، تراز و موجودی

– نمایش آنلاین نرخ انواع ارز (دلار ، یورو ، درهم)، طلای ۱۸ و انس به صورت لحظه ای و با قابلیت آرشیو نمودن خودکار

– امکان تفکیک بر اساس عیار در بخش گزارش از جزییات اسناد

– نمایش جزییات بیشتر موجودی کارساخته ، آبشده، متفرقه، شرطی و چک در بخش گزارش از جزییات اسناد

– اضافه شدن امکان تفکیک بیشتر گزارش از چک های شخصی و عمومی در بخش گزارش از چک ها

– امکان ویرایش جزییات سند (وزن، اجرت، فی و …) قبل از ثبت کل سند

– امکان طراحی و ویرایش سند چاپی پیش فرض توسط کاربر

– افزوده شدن ستون کد کارساخته در گزارش از خرید و فروش کارساخته (پیشنهاد آقای پاینده فر(تهران))

– رفع مشکل در نمایش پنجره ی لیست مشتریان (پیشنهاد آقای نورالورا(تهران))

– امکان ثبت اجرت منفی (پیشنهاد آقای امین عباسی(کرمان))

– رفع مشکل در حذف ردیف در بخش گزارش از ورود و خروج کارگاه/کارخانه (پیشنهاد آقای عابدی(تهران))

– امکان تعیین تعداد رونوشت در بخش مدیریت چاپ جهت چاپ اسناد (پیشنهاد آقای رضا پاشایی(تهران))

– رفع مشکل در ثبت تخفیف طلایی در بخش تسویه ی طلایی

– رفع مشکل در محاسبه زود کرد و دیرکرد مالی

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از مانده حساب ها (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش) (پیشنهاد آقای عفیفی(تهران))

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از کلیات اسناد (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش) (پیشنهاد آقای عفیفی(تهران))

– تکمیل شدن گزارش های چاپی بخش گزارش از جزییات اسناد (زیبایی، تنوع، خلاصه گزارش) (پیشنهاد آقای عفیفی(تهران))

– رفع مشکل در تغییر کد مشتری در بخش تغییر مشخصات مشتری (به کمک آقای رضا پاشایی(تهران))

– امکان درج تخفیف گرمی و ریالی به صورت درصد در بخش های تسویه طلایی و مالی (پیشنهاد آقای امین عباسی(کرمان))

چه میزان این مطلب مفید بود ؟

برای امتیاز دادن کلیک کنید

میانگین رای ها: / ۵. تعداد رای ها:

تا الان رای داده نشده

متاسفیم که این مطلب مفید نبود

لطفا به ما در بهبود این مطلب کمک کنید

لطفا بفرمایید ما چطور این مطلب رو بهبود بدیم؟