تغییرات نسخه ۸.۸۶.۰۷.۱۶

تغییرات نسخه ۸.۸۶.۷.۱۶ :

– افزایش سرعت دریافت قیمت طلا از طریق اینترنت و رفع تعدادی از اشکالات موجود در آن (پیشنهاد آقای بهنامیان(خوی))

– نمایش پیغام ها و هشدار ها به شکلی جدید و امکان دیدن جزییات آن پیغام (پیشنهاد آقای بهنامیان(خوی))

– نمایش مشخصات بیشتری از مشتری هنگام تهیه گزارش (پیشنهاد آقای نورالورا(تهران))

– افزوده امکان تهیه گزارش از کارهای ساخته مرجوعی با جزییات بیشتر (پیشنهاد آقای حاجی پور(تهران))

– افزایش سرعت تهیه گزارش از جزییات کارهای ساخته

– افزوده شدن جزییات بیشتر در بخش وضعیت صندوق (تراز و موجودی) (پیشنهاد خانم غفاریان(تهران))

– افزوده شدن امکانات بیشتر برای تنظیم ترازو و بهبود کارایی آن با اکثر ترازو های موجود در بازار

– افزوده شدن بخش نمایشگر ترازو (به کمک آقای زنگنه(تهران))

– افزوده شدن امکان ثبت نام شهر مشتری

– رفع مشکل در نمایش منوی لیست مشتریان برای تعداد بیشتر از ۱۰۰ مشتری در هر گروه (به کمک آقای بهنامیان(خوی))

– افزوده شدن بخش لیست گزارش های مهم برای دسترسی سریعتر و آسان تر به گزارش ها

– رفع مشکلات موجود در نرم افزار جانبی ته حساب